Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicate, Știri

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 – – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.181 din 1.11.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.18196 din 24.11.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 

ANUNȚ – Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”

Ca urmare a lansării programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, vă aducem la cunoștință faptul ca UAT Cornetu împreună cu Apa-Canal Ilfov S.A în calitate de operator regional a început demersurile în vederea obținerii finanțării programului „prima conectare” ce vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, respectiv 2550 lei net pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Branșarea/racordarea imobilului se va realiza gratuit până la intrarea în clădire.

Persoanele eligibile vor depune ACORDUL UTILIZATOR ELIGIL până cel târziu pe data de 25 noiembrie la Primăria Cornetu, Sos Alexandriei, nr. 140 la compartimentul asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Cornetu.

Acordul va fi însoțit de documente justificative privind veniturile pe membru de familie.

Anunț colectiv nr.17742 din 11.11.2022 – notificări depunere raport evaluare clădiri

Având în vedere:
– transmiterea către contribuabili a notificării privind depunerea până la data de 31.03.2023 a raportului de evaluare pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, conform Legii nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor enumerate mai jos,
Vă comunicăm faptul că au fost emise notificări pentru contribuabili care se regăsesc în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.17742 din 11.11.2022

Alegerea delegatului sătesc al satului Buda

În data de 2.11.2022 a avut loc Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la ședințele Consiliului Local al comunei Cornetu. Domnul Oanță Florin a fost ales drept delegat sătesc al satului Buda, cu unanimitatea voturilor celor prezenți la această adunare.
Delegatul sătesc a fost ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț colectiv nr.17230 din 31.10.2022 – notificări depunere raport evaluare clădiri

Având în vedere:
– transmiterea către contribuabili a notificării privind depunerea până la data de 31.03.2023 a raportului de evaluare pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, conform Legii nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor enumerate mai jos,
Vă comunicăm faptul că au fost emise notificări pentru contribuabili care se regăsesc în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.17230 din 31.10.2022 

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii „Colector evacuare exces ape pluviale”

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judetul Ilfov”

In baza prevederilor Legii nr. nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național județean și local  si a H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aducem la cunostinta publica ca in data de 31.10.2022 isi va incepe activitatea, la sediul Primariei comunei Cornetu, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, constituita prin Dispoziția nr. 153 din 6.09.2022 a Primarului comunei Cornetu, în următoarea componență:
1. Stoica Adrian Eduard, primarul comunei Cornetu – presedinte;
2. Caciula Dragos-Mihai, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
3. Mogos Mihaela Elena, consilier, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
4. Badulescu Carmen, reprezentant al expropriatorului;
5. Aldea Viorel, reprezentant al expropriatorului.

Membrii supleanti:
1. Casnoiu Eugen, Instituția Prefectului Județului Ilfov;
2. Balan Stela, consilier Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
3. Peicea Alexandru, reprezentant al expropriatorului.

Secretarul comisiei:
1. Vasilescu Daniela – secretarul general al comunei Cornetu

Incepand cu data de 26.05.2022, tabelul cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii este afisat la sediul Consiliului Local al Comunei Cornetu, precum si pe site-ul Primariei comunei Cornetu www.primariacornetu.ro, conform anunțului de afișare nr.10619/26.05.2022

citește ANUNȚUL

Programul de colectare pentru deșeurile reciclabile se modifică

Începând cu data de 26.10.2022, programul de colectare pentru deșeurile reciclabile se modifică astfel:
🟡 miercuri vor fi colectate deșeurile reciclabile de pe străzile Panselelor, Taberei, Trandafirilor, Răsăritului, Școlii, Zorilor, Argeș, Merilor, Pinului, Magnoliei, Măceșului, Islazului, iar
🟡 joi restul străzilor.

Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.149 din 1.09.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.16481 din 11.10.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – pagina 1
Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – pagina 2

 

Convocator Adunarea Sătească 2 noiembrie 2022

❗Se convoacă locuitorii satului Buda la Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la sedintele Consiliului Local al comunei Cornetu. Adunarea Sătească va avea loc în data de 2.11.2022, ora 17.00, în sala de spectacol a Centrului Cultural Cornetu.

👉Sunt invitați să participe toți locuitorii cu drept de vot care au domiciliul în satul Buda, comuna Cornetu.
👉 Participantii vor avea asupra lor buletinul de identitate sau cartea de identitate valabile.
👉 Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, cu majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare și va fi consemnată într-un proces-verbal ce va fi prezentat la prima ședință de consiliu local.

Convocarea este în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.714 din 26 mai 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate au obligatia de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate întocmit de Primăria comunei CORNETU .

Astfel, proprietarii spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația să înscrie sistemul de epurare în registru în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Iar cei care aveau sisteme individuale adecvate construite până la data de 26 mai 2022 au obligația de înregistrare în termen de 180 de zile.
Amenzile prevăzute de H.G. nr. 714/2022 pentru cei care nu se înscriu în registru sunt de la 5.000 de lei până la 10.000 lei.

Pentru înregistrare trebuie să completați formularul pe care îl puteți descărca de pe site și
– să trimiteți acest formular la adresa de email a primăriei (primaria@primariacornetu.ro)
– sau să îl depuneți personal la compartimentul Taxe și impozite.

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei CORNETU 

H.G. nr.714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate o puteți consulta și pe site-ul primăriei Cornetu.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial