Iunie 25 2016 00:54:46
Navigare
· Prima Pagina
· Program cu publicul
· Program audiente
· Noutati
· Proiecte
· Legaturi Utile
· Cauta in site
· Harta Cornetu
· Harta Site
· Album Foto
· Avizier Virtual
· Informatii de interes public
· Discuta Online cu Primarul
· Sugestii si Reclamatii
· Anunturi de Mediu
· Achizitii Publice
Meteo
Atributiile Primarului
ART. 63
(1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
 •      a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condisiile legii;
 •      b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
 •      c) atributii referitoare la bugetul local;
 •      d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
 •      e) alte atributii stabilite prin lege.

  (2) in temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura funcsionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

  (3) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
 •      a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 •      b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 •      c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

 • (4) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
 •      a) exercita funcsia de ordonator principal de credite;
 •      b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercisiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 •      c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 •      d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

 • (5) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
 •      a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 •      b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situasiilor de urgenaa;
 •      c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 •      d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidenaei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 •      e) numeate, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 •      f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 •      g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenaa sa prin lege si alte acte normative;
 •      h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protecsiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

 • (6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administrasiei publice centrale din unitasile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judeaean.

 • (7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condisiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avind anexat contractul de management.

 • ART. 64
  (1) in exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce si revin din actele normative privitoare la recensamint, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protecsie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales.

 • (2) in aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ai revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

  ART. 65
  atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor funcsionari publici din aparatul de specialitate cu competenae in acest domeniu, potrivit legii.
 • Conectare
  Utilizator

  Parolă  Încă nu eşti membru?
  Înregistrează-te

  Ţi-ai uitat parola?
  Solicită una nouă
  Utilizatori conectaţi
  · Vizitatori conectaţi: 1

  · Membri conectaţi: 0

  · Membri înregistraţi: 114
  · Cel mai nou membru: constantinbobeica
  Pagină generată în 0.09 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2013 Site realizat de IT-TOTAL 384,536 vizite unice