23 Aprilie 2018 23:47:47
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· Sugestii si Reclamatii
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
Atributiile Primarului

ATRIBUTII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

Primarul Comunei Cornetu ├«ndeplineste o func├żie de autoritate public├ú si va avea urm├útoarele atributii ├«n calitate de reprezentant al statului:
• asigur├ú respectarea drepturilor si libert├útilor fundamentale ale cet├útenilor, a prevederilor Constitu├żiei, precum si punerea ├«n aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Rom├óniei, a hot├úr├órilor si Ordonantelor Guvernului, a hot├úr├órilor consiliului local; dispune m├úsurile necesare si acord├ú sprijin pentru aplicarea ordinelor ┬║i instruc├żiunilor cu caracter normativ ale mini┬║trilor ┬║i ale celorlal├żi conduc├útori ai autorit├ú├żilor administra├żiei publice centrale, ale prefectului, precum ┬║i a hot├úr├órilor consiliului jude├żean, ├«n condi├żiile legii;
• ├«ndepline┬║te func├żia de ofi├żer de stare civil├ú ┬║i de autoritate tutelar├ú;
• ├«ndepline┬║te atribu├żiile ce-i revin potrivit actelor normative ├«n vigoare privind organizarea ┬║i desf├ú┬║urarea alegerilor, referendumului, recens├úm├óntului, luarea m├úsurilor de protec├żie civil├ú, precum ┬║i a altor atribu├żii stabilite prin lege;
• asigur├ú func├żionarea serviciilor publice locale de profil.

ATRIBU├×II EXERCITATE ├ÄN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNIT├â├×II ADMINISTRATIV – TERITORIALE

 Primarul Comunei Cornetu va exercita direct ├«n calitate de reprezentant al unit├ú├żii administrativ – teritoriale ┬║i conduc├útor al aparatului de specialitate urm├útoarele atribu├żii prev├úzute de Legea Administra├żiei Publice Locale nr. 215/2001 republicat├ú, cu modific├úrile ┬║i complet├úrile ulterioare:

ATRIBU├×II REFERITOARE LA RELA├×IA CU CONSILIUL LOCAL
• prezint├ú consiliului local, ├«n primul trimestru, un raport anual privind starea economic├ú, social├ú ┬║i de mediu a unit├ú├żii administrativ – teritoriale;
• prezint├ú, la solicitarea consiliului local alte rapoarte ┬║i inform├úri;
• elaboreaz├ú proiectele de strategii privind starea economic├ú, social├ú ┬║i de mediu a unit├ú├żii administrativ – teritoriale ┬║i le supune aprob├úrii consiliului local;

ATRIBU├×II REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL
• exercit├ú func├żia de ordonator principal de credite;
• ├«ntocme┬║te proiectul bugetului local ┬║i contul de ├«ncheiere a exerci├żiului bugetar ┬║i le supune spre aprobare consiliului local;
• ini├żiaz├ú, ├«n condi├żiile legii, negocieri pentru contractarea de ├«mprumuturi ┬║i emiterea de titluri de valoare ├«n numele unit├ú├żii administrativ – teritoriale

ATRIBU├×II PRIVIND SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE CET├â├×ENILOR
• Primarul conduce serviciile publice locale;
• coordoneaz├ú realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate public├ú de interes local;
• ia m├úsuri pentru organizarea execut├úrii ┬║i executarea ├«n concret a activit├ú├żilor din domeniile prev├úzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lit. “b” ┬║i lit. “c”;
• ia m├úsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public ┬║i privat al unit├ú├żii administrativ – teritoriale;
• nume┬║te, sanc├żioneaz├ú ┬║i dispune suspendarea, modificarea ┬║i ├«ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup├ú caz, a raporturilor de munc├ú, ├«n condi├żiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ┬║i pentru conduc├útorii institu├żiilor ┬║i serviciilor publice de interes local;
• asigur├ú elaborarea planurilor urbanistice prev├úzute de lege, le supune aprob├úrii consiliului local ┬║i ac├żioneaz├ú pentru respectarea prevederilor acestora;
• emite avizele, acordurile ┬║i autoriza├żiile date ├«n competen├ża sa prin lege sau alte acte normative;
• asigur├ú realizarea lucr├úrilor ┬║i ia m├úsurile necesare conform├úrii cu prevederile angajamentelor asumate ├«n procesul de integrare european├ú ├«n domeniul protec├żiei mediului ┬║i gospod├úririi apelor pentru serviciile furnizate cet├ú├żenilor.
 Primarul Comunei Cornetu reprezint├ú unitatea administrativ – teritorial├ú ├«n rela├żiile cu alte autorit├ú├żi publice, cu persoanele fizice sau juridice rom├óne ori str├úine, precum ┬║i ├«n justi├żie.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 147
· Cel mai nou membru: galut paul
Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2018 Site realizat de IT-TOTAL 553,265 vizite unice