24 Iunie 2018 00:37:56
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· Sugestii si Reclamatii
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
Meteo
Atributiile Secretarului
CAP. X Secretarii unit├ú├żilor administrativ-teritoriale

ART. 116

(1) Fiecare unitate administrativ-teritorial├ú ┬║i subdiviziune administrativ-teritorial├ú a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, ora┬║ului, municipiului, jude├żului ┬║i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este func├żionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucur├ú de stabilitate ├«n func├żie.

(1^1) Perioada ├«n care persoana cu studii superioare juridice ocup├ú func├żia de secretar, precum ┬║i func├żii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unit├ú├żii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime ├«n specialitate. ------------

Alin.(1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.

(2) Secretarul unit├ú├żii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanc├żiunea destituirii din func├żie.

(3) Secretarul unit├ú├żii administrativ-teritoriale nu poate fi so├ż, so├żie sau rud├ú de gradul ├«nt├ói cu primarul sau cu viceprimarul, respective cu pre┬║edintele sau vicepre┬║edintele consiliului jude├żean, sub sanc├żiunea eliber├úrii din func├żie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ├«ncetarea raporturilor de serviciu ┬║i regimul disciplinar ale secretarului unit├ú├żii administrativ-teritoriale se fac ├«n conformitate cu prevederile legisla├żiei privind func├żia public├ú ┬║i func├żionarii publici.

ART.117

(1) Secretarul unit├ú├żii administrativ-teritoriale ├«ndepline┬║te, ├«n condi├żiile legii, urm├útoarele atribu├żii:

a) avizeaz├ú, pentru legalitate, dispozi├żiile primarului ┬║i ale pre┬║edintelui consiliului jude├żean, hot├úr├órile consiliului local, respectiv ale consiliului jude├żean;

b) particip├ú la ┬║edin├żele consiliului local, respectiv ale consiliului jude├żean;

c) asigur├ú gestionarea procedurilor administrative privind rela├żia dintre consiliul local ┬║i primar, respectiv consiliul jude├żean ┬║i pre┬║edintele acestuia, precum ┬║i ├«ntre ace┬║tia ┬║i prefect;

d) organizeaz├ú arhiva ┬║i eviden├ża statistic├ú a hot├úr├órilor consiliului local ┬║i a dispozi├żiilor primarului, respectiv a hot├úr├órilor consiliului jude├żean ┬║i a dispozi├żiilor pre┬║edintelui consiliului jude├żean;

e) asigur├ú transparen├ża ┬║i comunicarea c├útre autorit├ú├żile, institu├żiile publice ┬║i persoanele interesate a actelor prev├úzute la lit. a), ├«n condi├żiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa├żiile de interes public, cu modific├úrile ┬║i complet├úrile ulterioare;

f) asigur├ú procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului jude├żean, ┬║i efectuarea lucr├úrilor de secretariat, comunic├ú ordinea de zi, ├«ntocme┬║te procesul-verbal al ┬║edin├żelor consiliului local, respectiv ale consiliului jude├żean, ┬║i redacteaz├ú hot├úr├órile consiliului local, respectiv ale consiliului jude├żean;

g) preg├úte┬║te lucr├úrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului jude├żean, ┬║i comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribu├żii prev├úzute de lege sau ├«ns├úrcin├úri date de consiliul local, de primar, de consiliul jude├żean sau de pre┬║edintele consiliului jude├żean, dup├ú caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan├żele publice locale, cu modific├úrile ┬║i complet├úrile ulterioare, ├«n situa├żiile prev├úzute la art. 55 alin. (8^1) sau, dup├ú caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unit├ú├żii administrativ-teritoriale ├«ndepline┬║te func├żia de ordonator principal de credite pentru activit├ú├żile curente. ----------

Alin. (2) al art. 117 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONAN├×A DE URGEN├×├â nr. 14 din 27 mai 2015, publicat├ú ├«n MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.

ART. 117^1

(1) Secretarul unit├ú├żii administrativ-teritoriale va comunica, ├«n termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici ├«n a c├úrei circumscrip├żie teritorial├ú defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:

a) numele, prenumele ┬║i codul numeric personal ale defunctului;

b) data decesului, în format zi, lunã, an;

c) data naºterii, în format zi, lunã, an;

d) ultimul domiciliu al defunctului;

e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului ├«nregistrate ├«n eviden├żele fiscale sau, dup├ú caz, ├«n registrul agricol;

f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume ºi adresa la care se face citarea.

(2) Atribu├żia prev├úzut├ú la alin. (1) poate fi delegat├ú de c├útre secretarul prim├úriei unuia dintre ofi├żerii de stare civil├ú.

(3) Primarul va urm├úri ├«ndeplinirea acestor atribu├żii de c├útre secretarul prim├úriei sau, dup├ú caz, de c├útre ofi├żerul de stare civil├ú delegat.

(4) Ne├«ndeplinirea atribu├żiei prev├úzute la alin. (1) atrage sanc├żionarea disciplinar├ú ┬║i contraven├żional├ú a persoanei responsabile, ├«n condi├żiile alin. (3). ------------

Art. 117^1 a fost introdus de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Utilizatori conectaţi
· Vizitatori conectaţi: 1

· Membri conectaţi: 0

· Membri înregistraţi: 151
· Cel mai nou membru: Radu Mihai
Pagină generată în 0.23 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2018 Site realizat de IT-TOTAL 561,958 vizite unice