Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

PROIECTE

Proiecte 2020-2024

 • Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv branșamente și racorduri în Buda și Cornetu, proiect demarat prin includerea comunei noastre ca beneficiară de finanțare a unor fonduri europene nerambursabile de 7,4 milioane euro prin programul POIM 2014-2020 (19,1 km rețea apă și 25,9 km rețea canalizare);
 • Modernizarea străzilor Bujorului, Panselelor, Podului, proiecte finanțate prin asociere cu C.J. Ilfov (65% C.J. Ilfov, 35% Consiliul Local Cornetu), pentru care s-au încheiat contractele de execuție;
 • Modernizarea străzilor Zăvoiului, Aeroportului, Aluniș, Fagului, Molidului, Teiului, Castanilor, prelungirea  Lalelelor, Socului, Amurgului, prelungirea Cornilor, Nucului;
 • Amenajarea acostamentelor, trotuarelor, spațiilor verzi, canalizării pluviale Șos. Alexandriei, sat Buda;
 • Construirea canalului colector de evacuare exces ape pluviale în zona străzilor Aeroportului, Școlii, Răsăritului pentru protecția împotriva inundațiilor, proiect finanțat prin asociere cu C.J. Ilfov (90% J. Ilfov, 10% Consiliul Local Cornetu), pentru care s-a încheiat contractul de proiectare și execuție;
 • Construirea canalului colector de evacuare ape pluviale în strada Teiului ce va asigura preluarea apelor pluviale din strada Panselelor și o porțiune din Șoseaua Alexandriei, proiect pentru care a fost încheiat contractul de execuție;
 • Extinderea rețelelor electrice și rețelelor de gaze;
 • Extinderea monitorizării video stradale;
 • Extinderea sistemului de iluminat public cu LED;
 • Asigurarea unor sisteme de monitorizare a  calității aerului și apei;
 • Eficientizarea activității și reducerea birocrației prin continuarea digitalizării Primăriei Cornetu;
 • Finalizarea Grădiniței din strada Școlii, sat Buda, proiect demarat în 2019 prin fonduri europene;
 • Extinderea Grădiniței cu program prelungit din strada Livezi, proiect demarat în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor  Publice, Dezvoltării și Administrației;
 • Construirea unui centru școlar multifuncțional la Școala Gimnazială nr.1 Cornetu, prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov;
 • Asigurarea educației digitale pentru toți elevii de la Școala Gimnazială nr.1 Cornetu (calculatoare, tablete și acces la internet);
 • Continuarea și dezvoltarea programului de burse școlare;
 • Continuarea programului de sprijin pentru activități culturale care să ofere oportunități tinerilor talentați;
 • Continuarea sprijinului acordat parohiilor;
 • Asigurarea de asistență medicală gratuită pentru copiii noștri prin cabinetele medicale școlare;
 • Construirea unei clădiri cu destinație medicală (policlinică), prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov;
 • Construirea clădirii punct de lucru ISU București-Ilfov, conform parteneriatului încheiat cu ISU București- Ilfov;
 • Sprijinirea persoanelor vârstnice ce nu au susținători sau altă formă de ajutor, a familiilor marginalizate social sau aflate în risc de excluziune socială;
 • Plantarea a cel puțin 1000 de arbori până în 2024;
 • Respectarea regulilor de urbanism, pentru a asigura în continuare o dezvoltare armonioasă a comunei;
 • Impozitarea cu până la 500% a terenurilor și clădirilor neîngrijite. Cornetu trebuie să devină o comună bine întreținută de fiecare dintre noi.

Principalele realizări 2016 – 2020

Principalele realizări 2016 – 2020

 • Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, prin care s-au îmbunătățit condițiile de circulație auto, pietonală și a bicicliștilor, precum și scurgerea apelor pluviale pe următoarele străzi: Flacăra, Cornilor, Trandafirilor, Salciei, Gălbenele, Bradului, Crizantemelor, Salcâmilor, Plopilor, Răsăritului, Islazului, Constructorilor, Barajului, Pinului, Garoafei, Taberei, Șoseaua Alexandriei, Măceșului, Zorelelor, Gladiolelor
 • Înființarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;.
 • Înființarea Centrului Cultural și oferirea de cursuri gratuite pentru copiii din Cornetu;
 • Burse de merit pentru toți elevii de la Școala Gimnazială nr.1 din Cornetu cu media peste 8.50 și dezvoltarea infrastructurii educaționale;
 • Înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Buc.-Ilfov, UAT Cornetu fiind membru fondator și a S.T.B.- introducerea liniei de autobuz R421 Buc. Cornetu
 • Începerea lucrărilor la Grădinița din strada Școlii, sat Buda, proiect demarat în 2019 prin fonduri europene;
 • Modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune, precum și a iluminatului public.

 

 

 

PROIECTE 2016-2020

 • Amenajare trotuare, accese în curți, canalizare pluvialã și spații verzi pe Sos. Alexandriei
 • Amenajare sistem rutier, acostamente, rigole, trotuare, accese în curţi şi spaţii verzi pe strada Garoafei
 • Modernizarea strãzii Flacãra
 • Modernizarea strãzilor Taberei, Mãceşului, Islazului, Trandafirilor
 • Amenajarea strãzilor Rãsãritului, Salcâmilor, Bradului, Crizantemelor, Gãlbenele, Plopilor, Pinului, Barajului, Bujorului
 • Reabilitare covor asfaltic strãzile Daliilor, Sblt. Stanciu Gheorghiţã, Zãvoiului, Cornilor, Constructorului
 • Pietruirea strãzilor laterale din localitate care astãzi sunt din pãmânt
 • Extinderea reţelei de apã cu 18,5 km şi a reţelei de canalizare cu 19 km , inclusiv o staţie de epurare pe malul Argeşului prin P.O.S. Mediu-2, pe toate strãzile laterale
 • Extinderea Grãdiniţei nr.2 cu program prelungit cu încã patru grupe
 • Înfiinţarea unui After School pentru elevii şcolii din localitate
 • Extinderea sistemului de supraveghere video al localitãţii pe toate strãzile pentru creşterea siguranţei cetãţenilor

PROIECTE FINALIZATE 2012-2016

 

 • Construire scoalã cu 12 sãli de clasã și salã de sport
 • Construire parc şi salã de festivitãţi
 • Amenajare trotuare şi spaţii verzi strada Crinului
 • Extinderea reţelelor de apã şi canalizare pe toate strãzile din localitate, inclusiv branşamente şi racorduri gratuite pâna
  la limita de proprietate a tuturor gospodãriilor
 • Modernizarea strãzilor din satul Buda
 • Modernizare strada Saturn
 • Reabilitare covor asfaltic strãzile Lalelelor si Bujorului
 • Înfiinţarea clubului de fotbal al comunei
 • Instalare sistem de supraveghere video în zona centralã a localitãţii