Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

 • Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerțPreședinte:  Iordache Iulian
  Secretar:     Burcă Mihai Florin
  Membrii:     Necula Ion, Stanciu Ion, Stan Fănel


 • Comisia de specialitate nr. 2 pentru învațământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, activități social-culturale, culte, tineret și sportPreședinte:  Stan Georgeta
  Secretar:     Drăgan Mirela
  Membrii:     Ionescu Ion, Stanciu Daniel, Cristea Daniel Ionuț


 • Comisia de specialitate nr. 3 pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și relațiilor cu aceștiaPreședinte:  Stanciu Adrian
  Secretar:     Niță Raluca Elena
  Membrii:     Gheorghe Ioan, Păun Nicolae, Ștefana George