Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI AVAND CA OBIECT SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII : “COLECTOR EVACUARE EXCES APE PLUVIALE IN ZONA STR. RASARITULUI SCOLII SI AEROPORTULUI, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”, prin “Achizitie directa”

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI AVAND CA OBIECT SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII : “COLECTOR EVACUARE EXCES APE PLUVIALE IN ZONA STR. RASARITULUI SCOLII SI AEROPORTULUI, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”, prin “Achizitie directa”
Documentatia de atribuire :
– Invitatie de participare
– Caiet de sarcini
– P.T. – parte desenata
– Studiu de Fezabilitate
– Formulare-model
– Propunere de contract

Atasamente