Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII AVAND CA OBIECT ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICE FAZA S.F. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: “CENTRU SCOLAR MULTIFUNCTIONAL” , prin “Achizitie directa”

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII AVAND CA OBIECT ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICE FAZA S.F. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: “CENTRU SCOLAR MULTIFUNCTIONAL” , prin “Achizitie directa”
Documentatia de atribuire :
– Invitatie de participare
– Caiet de sarcini
– Propunere de contract
– Formulare-model

Atasamente