Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INVITAȚIE DE PARTICIPARE privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect elaborare documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: “CLĂDIRE – PUNCT DE LUCRU ISU “DEALU SPIRII” BUCUREȘTI- ILFOV”

INVITAȚIE DE PARTICIPARE privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect elaborare documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: “CLĂDIRE – PUNCT DE LUCRU ISU “DEALU SPIRII” BUCUREȘTI- ILFOV”
Documentația de atribuire :
Invitație de participare
– Caiet de sarcini
– Propunere de contract
– Formulare-model