Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 21.02.2020

1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov
2. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2019
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2020
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC ADP CORNETU SERV SRL
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea repatrierii domnului STANCU ADRIAN IONUT, decedat in Regatul Unit al Marii Britanii
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Cornetu ,Judetul Ilfov pentru perioada 2020-2025
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului CENTRULUI CULTURAL CORNETU pentru anul 2020
9. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Bujorului, com. Cornetu, judet Ilfov”
10. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Panselelor com. Cornetu, judet Ilfov”
11. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii ;,Modernizare strada Podului com. Cornetu, judet Ilfov”
12. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Cornilor com. Cornetu, judet Ilfov”
13. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Gladiolelor com. Cornetu, judet Ilfov”
14. PROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Zorelelor com. Cornetu, judet Ilfov”
15.DIVERSE

Atasamente