Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 21.12.2020

1. DEPUNEREA JURAMANTULUI de catre consilierul supleant Stan Fanel, al carui mandat a fost validat prin incheierea Judecatoriei Cornetu din data de 14.12.2020
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor de redeventa pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Cornetu in baza art. 15 lit.e si 17 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 21.12.2020:
5. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pe anul 2020
6. PROIECT DE HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornetu
7. PROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Cornetu
8. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea componentei comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, servicii si comert