Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 23.04.2019

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase „ Invierea Domnului”
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local Cornetu nr.10/28.02.2019 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2018-2019 pentru elevii din invatamântul preuniversitar de stat
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr.29/09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de administrare a spatiilor verzi (intretinere zone verzi, parcuri, baze sportive si a locurilor de joaca) catre S.C. ADP CORNETU SERV SRL, prin act aditional
5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 30 /09.07.2015 privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii practicate de catre Serviciul Spatii Verzi, Parcuri, Baze Sportive, Locuri de joaca din cadrul S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
6. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.38/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Extindere gradinita cu progam prelungit în comuna Cornetu, judetul Ilfov” in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020
7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr.39/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornetu, judetul Ilfov” in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020
8. Diverse

Atasamente