Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 27.11.2020

1.PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local si de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Iordache Gheorghe
2.PROIECT DE HOTARARE privind transferul dreptului de proprietate asupra unor imobile-terenuri din proprietatea publica a comunei Cornetu in proprietatea publica a Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”
3.PROIECT DE HOTARARE privind acordare mandat special ADI Transport Public Bucuresti-Ilfov
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul III al anului 2020
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2020-2021, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
6.PROIECT DE HOTARARE pprivind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cornetu in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu si in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin HCL nr.10/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
8.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de deszapezire pentru iarna 2020-2021
10.Diverse

Atasamente