Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 28.02.2019

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Comunitar Local de evidenta a persoanelor Cornetu
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 în comuna Cornetu,judetul Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. a obiectivului de investitii „Extindere Sala Multifunctionala str. Livezi, în comuna Cornetu”
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui Protocol între Primaria Cornetu si Greenpoint Management S.A. pentru acoperirea de catre Greenpoint Management a costurilor privind colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si dupa caz, valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2018-2019 pentru elevii din învatamantul preuniversitar de stat
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2018
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA A.D.T.P.B.I. si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a comunei Cornetu
9. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr.3 /31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru, functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu pe anul 2019
10. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.55/14.08.2018 privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov în vederea constituirii functionarii unui birou de relatii cu publicul
11. Diverse

Atasamente