Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 29.03.2019

1. PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si Interregionala „ ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERREGIONALA SUD-VEST ”
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.10/28.02.2019 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2018-2019 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie „Construire hangare avioane regim parter, birouri, servicii conexe P+2 E, heliport VFR de zi si de noapte, platforme parcare avioane bransamente si imprejmuire”
4. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com. Cornetu, jud. Ilfov
5. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 29.03.2019:
6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea protocolului de colaborare in vederea infiintarii unui punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii Bucuresti —Ilfov” in comuna Cornetu
7. PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr.14/28.02.2019 privind modificarea si completarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Local nr.3/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice, din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu pe anul 2019
8. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice, din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu pe anul 2019
9. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 46 /29.06.2018 privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire locala in comuna Cornetu
10. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de viceprimar al comunei Cornetu a d-lui Paun Nicolae, ca urmare a demisiei
11. ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Atasamente