Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 29.05.2020

1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov
2. PROIECT DE HOTARARE privind aderarea comunei Cornetu la Asociaţia Comunelor din România
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Canalizare pluvială strada Teiului – DE 15/31 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bilanţului la 31.12.2019 al S.C. ADP CORNETU SERV SRL
5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr.4 din 31.01.2020 privind aprobarea cuantumului si a numărului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea mandatelor speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov
7. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al comunei Cornetu, al domnului Păun Nicolae
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizării programului prestaţiilor de salubrizare stradală
9. Diverse

Atasamente