Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 29.11.2019

1.APROBAREA procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.10.2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerii de retea scolara pentru anul scolar 2020- 2021 in comuna Cornetu, judetul Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti — Ilfov
4. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.73/31.10.2019 privind aprobarea numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamântul preuniversitar de stat
5. PROIECT DE HOTARARE privind organizarea „Pomului de Craciun ” in anul 2019
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de deszapezire pentru iarna 2019-2020
7. PROIECT DE HOTARARE privind initierea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privata care se afla in Coridorul de expropriere al obiectivului de interes public “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”
8. PROIECT DE HOTARARE privind initierea elaborarii Regulamentului de eliberare a Acordului si a Avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Comunei Cornetu si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici in vederea asigurarii finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „Proiect de infrastructura si dezvoltare — Amenajare teren degradat”
10. DIVERSE

Atasamente