Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 30.08.2019

1.APROBAREA procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.07.2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Executiei Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2019
3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de mandat special in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov (Asociatia)
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti — Ilfov
6. PROIECT DE HOTARARE privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractului pentru achizitia de fructe: mere in cadru Programului pentru Scoli al României si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
7. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in suma de 1500 lei cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2019 si a câte 750 lei pentru pesoanele vaduve care in anul 2019 ar fi implinit 50 ani de casatorie sau peste 50 de ani si care nu s-au mai recasatorit
8. PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu
9. PROIECT DE HOTARARE privind numirea reprezentantului consiliului local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in Scoala Gimnaziala nr.1 Cornetu
10. PROIECT DE HOTARARE privind asocierea U.A.T. Cornetu – Consiliul Local Cornetu cu Judetul Ilfov – Consiliul Judetean Ilfov in vederea realizarii in comun a unor obiective de interes public
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv Primaria Comunei Cornetu, Sos Alexandriei, nr.140, Comuna Cornetu, judetul Ilfov
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv Gradinita cu program normal nr.1, str. Crinului, nr.51 comuna Cornetu
13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la sanatatea fizica-obiectiv Gradinita cu program prelungit nr.2, str. Livezi nr.11 comuna Cornetu
14. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pe anul 2019
15. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti — Ilfov in vederea elaborarii si aprobarii Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalitatii de delegare si a Docunmentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de transport public de calatori catre operatorul regional “SC Regio Serv Transport SRL”

Atasamente