Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 30.09.2019

1.APROBAREA procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliul Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Protocolului privind accesul Politiei Locale a Comunei Cornetu, Judetul Ilfov la baze de date a Ministerului Afacerilor Interne
4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local
5. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti — Ilfov
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa – Canal Ilfov S.A
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportarilor contabile semestriale la 30.06.2019 ale SC. ADP CORNETU SERV SRL
8. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. nr.8/28.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT la obiectivul de investitii „Extindere Sala Multifunctionala str.Livezi in comuna Cornetu ”

Atasamente