Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 31.01.2019

1. PROIECT DE HOTARARE privind indexarea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente pentru anul 2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a intitutiilor si serviciilor publice, din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu pe anul 2019
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala pe anul 2019
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere constructie Sala Multifunctionala si reparatii curente”
5. DIVERSE

Atasamente