Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 31.01.2020

1. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune aprobat prin H.C.L nr.7 din 11.01.2005
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 în comuna Cornetu, judetul Ilfov
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din învatamântul preuniversitar de stat
5. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, a institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu, incepând cu 01.01.2020
6. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr.52/30.08.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2020
8. PROIECT DE HOTARARE privind indexarea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta si a terenurilor aferente pentru anul 2020
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii-D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada BUJORULUI, comuna Cornetu, judetul llfov”
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii-D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modemizare strada GLADIOLELOR, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii-D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada PANSELELOR, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii-D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada ZORELELOR, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii- D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada PODULUI, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii-D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada CORNILOR, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pentru obiectivul de investitii „Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”
16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Modemizare DE 15/33, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 35, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/23, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/2, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
20. PROIECT DE HOTARARE hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/4, comuna Cornetu, judetul Ilfov”
21. Diverse

Atasamente