Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 31.07.2019

1.APROBAREA procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.06.2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliul Local al comunei Cornetu
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modifcarii H.C.L nr.43/27.06.2019 privind actualizarea H.C.L. nr. 73/20.12.2013 privind aprobarea taxelor de utilizare temporara a Salii de Spectacol din Casa de Cultura si a Salii Multifunctionale din strada Livezi, nr.11 A
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local privind procedura pentru înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor supuse inregistrarii, la nivelul comunei Cornetu, judetul Ilfov
5. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al comunei Cornetu, al domnului Achim Dumitru Madalin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pe anul 2018
7. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali ai comunei Cornetu
8. Diverse

Atasamente