Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 31.10.2019

1.APROBAREA procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.09.2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov, pentru anul 2019
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamântul preuniversitar de stat
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru obiectivul de investitie (functiunile) “HANGARE, PLATFORME AVIOANE, SERVICII, BIROURI, AMENAJARE CIRCULAŢII, PARCAJE, SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI”
6. PROIECT DE HOTARARE privind revocarea HCL nr. 70/30.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 8/28.02.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT la obiectivul de investitii “Extindere Sala Multifunctionala str. Livezi în comuna Cornetu”
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici faza P.T. + D.E ai obiectivului de investitii “Extindere Sala Multifunctionala str. Livezi în comuna Cornetu”
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Modernizare str. Pinului in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea aprobarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: Proiectare si executie: “Modernizare Strada Garoafei” (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi) in comuna Cornetu, judet Ilfov
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de iluminat public – str. Rasaritului, in com. Cornetu, jud. Ilfov”
11. Diverse

Atasamente