Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de consiliu 2020

 1. HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU

 2. HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE APROBAT PRIN H.C.L NR.7 DIN 11.01.2005

 3. HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021 ÎN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV

 4. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI SCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

 5. HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNETU, A INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, INCEPAND CU 01.01.2020

 6. HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE AFERENT ANULUI 2020

 7. HOTARARE PRIVIND INDEXAREA TARIFELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFERENTE PENTRU ANUL 2020

 8. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII-D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA BUJORULUI, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 9. HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE LUNAR DE CATRE PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL

 10. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII-D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODEMIZARE STRADA GLADIOLELOR, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV

 11. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII-D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA PANSELELOR, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 12. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII-D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA ZORELELOR, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 13. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII- D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA PODULUI, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 14. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII-D.A.L.I. SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA CORNILOR, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 15. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.52/30.08.2019 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “COLECTOR EVACUARE EXCES APE PLUVIALE IN ZONA STR. RASARITULUI, SCOLII SI AEROPORTULUI, COMUNA CORNETU, JUDET ILFOV”

 16. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODEMIZARE DE 15/33, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 17. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 35, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 18. HOTARARE APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/23, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 19. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/2, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 20. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/4, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 21. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 22. HOTARARE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTA PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 23. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2019

 24. HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PE ANUL 2020

 25. HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 26. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA IN VEDEREA REPATRIERII DOMNULUI STANCU ADRIAN- IONUT, DECEDAT IN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII

 27. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI CORNETU ,JUDETUL ILFOV PENTRU PERIOADA 2020-2025

 28. HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CENTRULUI CULTURAL CORNETU, PENTRU ANUL 2020

 29. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRADA BUJORULUI, COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 30. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRADA PANSELELOR COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 31. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRADA PODULUI COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 32. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRADA CORNILOR COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 33. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRADA GLADIOLELOR COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 34. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE STRADA ZORELELOR COM. CORNETU, JUDET ILFOV”

 35. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU PRESTARILE DE SERVICII PRACTICATE DE CATRE SERVICIUL SPATII VERZI, PARCURI, BAZE SPORTIVE, LOCURI DE JOACA DIN CADRUL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 36. HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI, A PROCEDURII DE SELECTIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. SI A MODELULUI CONTRACTULUI DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AI ADP CORNETU SERV S.R.L.

 37. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI — ILFOV PENTRU SEMNAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI 2/26.02.2019, INCHEIAT CU ECOTRANS STCM S.R.L.

 38. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI — ILFOV PENTRU SEMNAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 7 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI 1/17.09.2018, INCHEIAT CU SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.

 39. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI — ILFOV PENTRU SEMNAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI 3/17.05.2019, INCHEIAT CU SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.

 40. HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CORNETU APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU NR.10/ 25.02.2008

 41. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.72/2019 (APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV)

 42. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 43. HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI CORNETU LA ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA

 44. HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „CANALIZARE PLUVIALA STRADA TEIULUI – DE 15/31 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 45. HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI LA 31.12.2019 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 46. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.4 DIN 31.01.2020 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI SCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

 47. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA MANDATELOR SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV

 48. HOTARARE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL COMUNEI CORNETU, AL DOMNULUI PAUN NICOLAE

 49. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU, PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

 50. HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR CU COPII PRESCOLARI, PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONA
 51. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV, PENTRU ANUL 2020

 52. HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV, PE ANUL 2019

 53. HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ANALIZA STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 SI STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITATI

 54. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

 55. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CANALIZARE PLUVIALA STRADA TEIULUI-DE 15/31 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 56. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 35 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 57. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/4 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 58. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/2 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 59. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 15/33 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 60. HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA P.T. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE DE 28/23 IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”

 61. HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE IN HCL NR.51/30.06.2020, PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 62. HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI “SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR ETAPA II”, DEZVOLTAT DE CATRE ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE” A AMPLASAMENTULUI PENTRU INSTALAREA UNUI SISTEM DE AVERTIZARE – ALARMARE A POPULATIEI DIN AVAL DE BARAJE, RESPECTIV SIRENA ELECTRONICA S AV 075

 63. HOTARARE PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI CORNETU – CONSILIUL LOCAL CORNETU CU JUDETUL ILFOV – CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

 64. HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA UNOR MASURI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBFIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA 31.03.2020 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE CONTRIBUABILI DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 65. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 66. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020

 67. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI DIPLOME DE FIDELITATE SI A UNUI PREMIII IN SUMA DE 1500 LEI CUPLURILOR CARE IMPLINESC 50 DE ANI DE CASATORIE NEINTRERUPTA IN ANUL 2020 SI A CATE 750 LEI PENTRU PERSOANELE VADUVE CARE IN ANUL 2020 AR FI IMPLINIT 50 DE ANI DE LA CASATORIE SI CARE NU S-AU MAI RECASATORIT

 68. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 69. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 70. HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI LLFOV

 71. HOTARARE PRIVIND STERILIZAREA GRATUITA A CAINILOR FARA PEDIGREE CU DETINATOR DE PE RAZA COMUNEI CORNETU

 72. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 73. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 74. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI CLUB SPORTIV CORNETU

 75. HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.82 AL ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 46 /29.06.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE APLICARE A NORMELOR DE GOSPODARIRE LOCALA IN COMUNA CORNETU, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 76. HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 30.06.2020 ALE S.C. ADP CORNETU SERV SRL

 77. HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII MANDATULUI ADMINISTRATORULUI S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 78. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 79. HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 80. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 81. HOTARARE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL SI DE VICEPRIMAR AL COMUNEI CORNETU, AL DOMNULUI IORDACHE GHEORGHE

 82. HOTARARE PRIVIND TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA UNOR IMOBILE-TERENURI DIN PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI CORNETU IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI ROMAN, REPREZENTAT DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR, PRIN COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., CUPRINSE IN CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL “AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 – KM 100+900 – SECTOR CENTURA SUD KM 52+770 – KM 100+900

 83. HOTARARE PRIVIND ACORDARE MANDAT SPECIAL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
 84. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CORNETU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

 85. HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI A NUMARULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI SCOLAR 2020-2021, PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

 86. HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL CORNETU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 CORNETU SI IN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CORNETU

 87. HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI CORNETU, APROBAT PRIN H.C.L. NR.10/2008

 88. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 89. HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE DESZAPEZIRE PENTRU IARNA 2020-2021

 90. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV PENTRU ANUL 2020

 91. HOTARARE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARUIUI COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 92. HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR SI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021

 93. HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE REDEVENTA PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR DIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI CORNETU IN CONDITIILE ART. 15 LIT.E SI ART. 17 DIN LEGEA NR.50/1991, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 94. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

 95. HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV, PENTRU ANUL 2020

 96. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORNETU

 97. HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CORNETU, JUDETUL ILFOV

 98. HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMUNALA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA MEDIULUI, TURISM, SERVICII SI COMERT

 99. HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.92/21.12.2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR SI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021

 100. HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A UNOR ACTIVE FIXE CORPORALE CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORNETU