Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte 2020-2024

 • Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, inclusiv branșamente și racorduri în Buda și Cornetu, proiect demarat prin includerea comunei noastre ca beneficiară de finanțare a unor fonduri europene nerambursabile de 7,4 milioane euro prin programul POIM 2014-2020 (19,1 km rețea apă și 25,9 km rețea canalizare);
 • Modernizarea străzilor Bujorului, Panselelor, Podului, proiecte finanțate prin asociere cu C.J. Ilfov (65% C.J. Ilfov, 35% Consiliul Local Cornetu), pentru care s-au încheiat contractele de execuție;
 • Modernizarea străzilor Zăvoiului, Aeroportului, Aluniș, Fagului, Molidului, Teiului, Castanilor, prelungirea  Lalelelor, Socului, Amurgului, prelungirea Cornilor, Nucului;
 • Amenajarea acostamentelor, trotuarelor, spațiilor verzi, canalizării pluviale Șos. Alexandriei, sat Buda;
 • Construirea canalului colector de evacuare exces ape pluviale în zona străzilor Aeroportului, Școlii, Răsăritului pentru protecția împotriva inundațiilor, proiect finanțat prin asociere cu C.J. Ilfov (90% J. Ilfov, 10% Consiliul Local Cornetu), pentru care s-a încheiat contractul de proiectare și execuție;
 • Construirea canalului colector de evacuare ape pluviale în strada Teiului ce va asigura preluarea apelor pluviale din strada Panselelor și o porțiune din Șoseaua Alexandriei, proiect pentru care a fost încheiat contractul de execuție;
 • Extinderea rețelelor electrice și rețelelor de gaze;
 • Extinderea monitorizării video stradale;
 • Extinderea sistemului de iluminat public cu LED;
 • Asigurarea unor sisteme de monitorizare a  calității aerului și apei;
 • Eficientizarea activității și reducerea birocrației prin continuarea digitalizării Primăriei Cornetu;
 • Finalizarea Grădiniței din strada Școlii, sat Buda, proiect demarat în 2019 prin fonduri europene;
 • Extinderea Grădiniței cu program prelungit din strada Livezi, proiect demarat în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor  Publice, Dezvoltării și Administrației;
 • Construirea unui centru școlar multifuncțional la Școala Gimnazială nr.1 Cornetu, prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov;
 • Asigurarea educației digitale pentru toți elevii de la Școala Gimnazială nr.1 Cornetu (calculatoare, tablete și acces la internet);
 • Continuarea și dezvoltarea programului de burse școlare;
 • Continuarea programului de sprijin pentru activități culturale care să ofere oportunități tinerilor talentați;
 • Continuarea sprijinului acordat parohiilor;
 • Asigurarea de asistență medicală gratuită pentru copiii noștri prin cabinetele medicale școlare;
 • Construirea unei clădiri cu destinație medicală (policlinică), prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov;
 • Construirea clădirii punct de lucru ISU București-Ilfov, conform parteneriatului încheiat cu ISU București- Ilfov;
 • Sprijinirea persoanelor vârstnice ce nu au susținători sau altă formă de ajutor, a familiilor marginalizate social sau aflate în risc de excluziune socială;
 • Plantarea a cel puțin 1000 de arbori până în 2024;
 • Respectarea regulilor de urbanism, pentru a asigura în continuare o dezvoltare armonioasă a comunei;
 • Impozitarea cu până la 500% a terenurilor și clădirilor neîngrijite. Cornetu trebuie să devină o comună bine întreținută de fiecare dintre noi.