Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Achiziții publice

Biroul Achiziţii Publice asigură demararea şi derularea procedurilor de achiziţii publice, în baza legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile publice şi are următoarele atribuţii:

  •  asigură respectarea etapelor de desfăşurare a achiziţiilor publice conform legislaţiei in vigoare;
  •  întocmeşte contractele de achiziţii publice pentru care s-au demarat proceduri;
  •  asigură demararea procedurilor de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
  •  asigură demararea procedurii de concesionare şi de inchiriere;
  •  urmăreşte asigurarea calitaţii lucrărilor prestate prin respectarea cadrului legal care reglementeaza achiziţiile publice, concesionările şi închirierile;
  •  asigură realizarea programului anual de achiziţii publice;
  •  asigură încheierea procedurilor în timp optim.

Telefon:021-4689220 interior: 18

Telefon mobil: 0732.222.499

Email: achizitiipublice@primariacornetu.ro