Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Evidența persoanelor

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al comunei Cornetu a fost înfiinţat prin H.C.L. nr. 30 din 30.07.2010 privind aprobarea reorganizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, iar începând cu data de 03.06.2019 funcţionează ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu.
Regulamentul de organizare și funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Cornetu a fost aprobat prin HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.59 din 20.09.2018.

Programul de lucru cu publicul:

Luni: 08.30 – 13.30 – primiri şi eliberări acte;
Marţi: 13.30-18.30 – primiri şi eliberări acte;
Miercuri: 08.30 – 13.30 – primiri şi eliberări acte;
Joi: 13.30 – 16.30 – primiri şi eliberări acte;
Vineri: 09.00 – 11.00 – primiri şi eliberări acte;

Programul de lucru:

Luni: 08.30 – 16.30
Marţi: 08.30-18.30
Miercuri: 08.30 – 16.30
Joi: 08.30 – 16.30
Vineri: 08.30 – 16.30


ADRESA:


DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR


ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
În situatia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetățenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.