Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Registratură-Secretariat

Telefon: 021-4689220 interior: 23

Telefon mobil: 0732.222.489

Email: registratura@primariacornetu.ro


Atribuţii:

 • asigură legăturile şi transmite dispoziţiile Primarului, luand măsuri pentru indeplinirea lor;
 • controlează desfăşurarea activităţilor programate;
 • asigură legăturile Primarului cu alte instituţii, regii şi agenţi economici de pe raza localității;
 • asigură reprezentarea instituţiei prin delegarea unui salariat din acest compartiment de câte ori este necesar;
 • primeşte reclamaţiile şi sesizările persoanelor, adresate direct primarului, urmăreşte modul de rezolvare a acestora în termen;
 • primeşte, ordonează şi prezintă Primarului corespondenţa sosită prin registratură sau prin poşta specială;
 • întocmeşte programul zilnic de activitate a Primarului, conform indicaţiilor acestuia;
 • înregistrează şi predă la Registratură corespondenţa rezolvată;
 • asigură legăturile telefonice ale Primarului cu persoanele din afara instituţiei precum şi cu personalul din cadrul aparatului de specialitate;
 • face convocări şi asigură desfăşurarea protocolului atunci când este necesar;
 • informează zilnic Primarul despre sesizările presei privind activitatea instituţiei;
 • colaborează cu celelalte servicii publice pentru a oferi în timp scurt informaţiile solicitate de reprezentanţii mass-media;
 • supraveghează rezolvarea sesizărilor venite din partea populaţiei;

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial