15 Decembrie 2019 08:14:41
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· Sugestii si reclamatii
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
· PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Meteo
URBANISM
COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI LUCRÃRI PUBLICE

Atribuţii:
- eliberează certificate de urbanism;
- eliberează autorizaţii de construire;
- asigură relaţiile de lucru cu proiectanţii planurilor urbanistice: generale, zonale şi de detaliu (referate, prezentări in comisia de urbanism, eliberări avize);
- răspunde de aplicarea prevederilor PUG in localitate;
- răspunde de aspectul comunei in domeniul reclamei comerciale, a aspectului vitrinelor, firmelor comerciale şi a afişajului;
- asigură relaţiile cu publicul, audienţe;
- face propuneri de amplasamente;
- repartizeaza categoriile de impozitare după străzi şi numere poştale;
- intocmeşte statisticile necesare referitor la autorizaţiile eliberate;
- eliberează duplicate după autorizaţii de construire existente in arhivă;
- ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe referitor la denumirile de străzi şi numerele de case;
- intocmeşte documentaţia necesară atribuirii sau schimbărilor de denumiri potrivit legii;
- arhivarea - asigură păstrarea cărţii tehnice a construcţiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
- intocmeşte proiecte de hotărari şi caiete de sarcini pentru serviciul de urbanism şi arhitectură;
- se ocupă de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiei de construire;
- intocmeşte teme de proiectare pentru sistematizare şi pentru obiective de investiţii ale primăriei supuse licitaţiilor pentru proiectare;
- participă şi semnează procesele verbale de recepţie la terminare şi/sau finalizare lucrări.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:
      a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
           1. elementele de identificare a solicitantului;
           2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
           3. elementele care definesc scopul solicitării;

      b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
           1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
           2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
      c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.CERERI SI FORMULARE UTILE • Cerere certificat urbanism
 • Cerere prelungire certificat de urbanism
 • Cerere autorizaţie de construire
 • Cerere prelungire autorizaţie de construire
 • Comunicare privind începerea lucrărilor
 • Comunicare privind finalizarea lucrărilor
 • Proces verbal recepţie la terminarea lucrărilor
 • Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate


 • PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CORNETU  Telefon: 021-4689220 interior: 25  Conectare
  Utilizator

  Parolă  Ţi-ai uitat parola?
  Solicită una nouă
  COMUNICAT

  IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2019 VOR RAMANE LA ACELASI NIVEL CU CEL DIN 2018.

  IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE DIN 28.12.2018 CONSILIUL LOCAL CORNETU A APROBAT CA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SA SE MENTINA LA NIVELUL CELOR DIN 2018.

  IMPOZITE SI TAXE 2019
  Taxele şi impozitele locale aferente anului 2019 se vor putea achita începând cu 15 ianuarie. Ca şi în anii anteriori, contribuabilii vor avea la dispoziţie următoarele modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale: •Plata cu numerar sau card bancar la ghişeele din sediul Primăriei Cornetu din şoseaua Alexandriei nr.140.
  Plata prin POS ramâne una dintre cele mai sigure şi comode metode de plată a taxelor şi impozitelor locale. La efectuarea tranzacţiei nu se percepe comision suplimentar, securitatea datelor este 100% asigurată, iar contribuabilul este scutit de grija buzunarelor pline de numerar. Programul casieriilor de la sediul Primăriei Cornetu este de luni pâna vineri între orele 8-16. •Plata on-line De departe cea mai comodă modalitate de plată a taxelor şi impozitelor este din faţa calculatorului. Pentru plata online, se parcurg următorii paşi:
  •Se accesează pagina Primăriei Cornetu;
  •În bara orizontală de sus a site-ului, la sectiunea Servicii Publice → Taxe şi Impozite se apasă pe butonul ” Ghiseul.ro.”;
  •În pagina nou deschisă, se introduce numele de utilizator şi parola;
  •În noua pagină deschisă, se vizualizează obligaţiile de plată, contribuabilul având posibilitatea achitării în totalitate sau parţial a acestora;
  •Se completează datele de pe card solicitate;
  •Se confirmă acceptarea efectuării plăţii cu cardul;
  •Dacă plata este acceptată, se poate tipari dovada plăţii.
  IMPORTANT : Sunt două metode prin care puteţi obţine datele de acces (UTILIZATOR şi PAROLA) pentru ghişeul.ro:     1. Contribuabilii işi pot ridica pe loc datele de acces pentru accesarea platformei ghişeul.ro de la sediul Primăriei Cornetu din şoseaua Alexandriei nr.140, pe baza actului de identitate şi a cererii tip completată care poate fi descărcată de aici     2. Metoda online de obţinere a datelor de logare: Accesaţi secţiunea “SOLICITATI DATE DE ACCES” de pe prima pagină ghişeul.ro si parcurgeţi etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare” Primăria Cornetu este printre primele localităţi din Judeţul Ilfov care pune la dispoziţia cetăţenilor acest serviciu modern.
  Pagină generată în 0.07 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 665,885 vizite unice