15 Decembrie 2019 07:10:38
Navigare
· PRIMA PAGINA
· PROGRAM CU PUBLICUL
· PROGRAM AUDIENTE
· NOUTATI
· PROIECTE
· LEGATURI UTILE
· CAUTA IN SITE
· HARTA CORNETU
· HARTA SITE
· ALBUM FOTO
· Informatii de interes public
· Sugestii si reclamatii
· ACHIZITII PUBLICE
· CONCURSURI
· PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Meteo
Atributiile Consiliului Local
Atribuţiile consiliului local conform art. 36 din Legea nr. 215/2001/A privind administratia publica locala, modificata sunt :

 • 1. ) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

 • 2. ) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

 • a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

 • 3. ) in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
  b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
  c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.

 • 4. ) in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

  a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
  b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea ?mprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
  c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
  d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
  e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 • 5. ) in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

  a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
  b) hotărăşte vinzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
  c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
  d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

 • 6. ) in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

  a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
      1. educaţia;
      2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială
      3. sănătatea;
      4. cultura;
      5. tineretul;
      6. sportul;
      7. ordinea publica;
      8. situaţiile de urgenta;
      9. protecţia şi refacerea mediului;
      10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
      11. dezvoltarea urbana;
      12. evidenta persoanelor;
      13. podurile şi drumurile publice;
      14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
      15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
      16. activităţile de administraţie social-comunitara;
      17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
      18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
      19. alte servicii publice stabilite prin lege;
  b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
  c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
  e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
  f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.

 • 7. ) in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

  a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
  c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.

 • 8.) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

 • 9.) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 • Conectare
  Utilizator

  Parolă  Ţi-ai uitat parola?
  Solicită una nouă
  COMUNICAT

  IMPOZITELE SI TAXELE PENTRU ANUL 2019 VOR RAMANE LA ACELASI NIVEL CU CEL DIN 2018.

  IN CADRUL SEDINTEI ORDINARE DIN 28.12.2018 CONSILIUL LOCAL CORNETU A APROBAT CA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SA SE MENTINA LA NIVELUL CELOR DIN 2018.

  IMPOZITE SI TAXE 2019
  Taxele şi impozitele locale aferente anului 2019 se vor putea achita începând cu 15 ianuarie. Ca şi în anii anteriori, contribuabilii vor avea la dispoziţie următoarele modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale: •Plata cu numerar sau card bancar la ghişeele din sediul Primăriei Cornetu din şoseaua Alexandriei nr.140.
  Plata prin POS ramâne una dintre cele mai sigure şi comode metode de plată a taxelor şi impozitelor locale. La efectuarea tranzacţiei nu se percepe comision suplimentar, securitatea datelor este 100% asigurată, iar contribuabilul este scutit de grija buzunarelor pline de numerar. Programul casieriilor de la sediul Primăriei Cornetu este de luni pâna vineri între orele 8-16. •Plata on-line De departe cea mai comodă modalitate de plată a taxelor şi impozitelor este din faţa calculatorului. Pentru plata online, se parcurg următorii paşi:
  •Se accesează pagina Primăriei Cornetu;
  •În bara orizontală de sus a site-ului, la sectiunea Servicii Publice → Taxe şi Impozite se apasă pe butonul ” Ghiseul.ro.”;
  •În pagina nou deschisă, se introduce numele de utilizator şi parola;
  •În noua pagină deschisă, se vizualizează obligaţiile de plată, contribuabilul având posibilitatea achitării în totalitate sau parţial a acestora;
  •Se completează datele de pe card solicitate;
  •Se confirmă acceptarea efectuării plăţii cu cardul;
  •Dacă plata este acceptată, se poate tipari dovada plăţii.
  IMPORTANT : Sunt două metode prin care puteţi obţine datele de acces (UTILIZATOR şi PAROLA) pentru ghişeul.ro:     1. Contribuabilii işi pot ridica pe loc datele de acces pentru accesarea platformei ghişeul.ro de la sediul Primăriei Cornetu din şoseaua Alexandriei nr.140, pe baza actului de identitate şi a cererii tip completată care poate fi descărcată de aici     2. Metoda online de obţinere a datelor de logare: Accesaţi secţiunea “SOLICITATI DATE DE ACCES” de pe prima pagină ghişeul.ro si parcurgeţi etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare” Primăria Cornetu este printre primele localităţi din Judeţul Ilfov care pune la dispoziţia cetăţenilor acest serviciu modern.
  Pagină generată în 0.04 secunde Copyright@Primaria Cornetu 2011-2019 665,859 vizite unice