Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședinta Consiliului Local din data de 05.05.2021

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov in vederea elaborarii unor documente, aprobarii modalitatii de gestiune a serviciului de transport public local de calatori, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii si stabilirii preturilor si tarifelor in conditiile legii speciale.

  2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov in vederea aprobarii si semnarii unor documente

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesionare a Serviciului Public de salubrizare al comunei Cornetu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2008.