Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 14.08.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA BUCURESTI ILFOV” cod Mysmis 125074 si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat intre Ministerul Educatiei Nationale — U.M.P.M.R.S.U.- lider de proiect si Comuna Cornetu —partener
1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea de mandate speciale pentru aprobarea si semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, contract ce urmeaza a se incheia cu Societatea de Transport Bucuresti STB SA, societate constituita prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti
3. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 14.08.2018:
4. PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu Oficiului de Cadastru si Publicitate Intobiliara Ilfov , in vederea constituirii si functionarii unui birou de relatii cu publicul
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Ansamblu de locuinte individuale P+2E, si functiuni complementare, amenajare acces si parcari , circulatii auto si pietonale , spatii verzi , asigurare bransamente si utilitati ” amplasat in COMUNA Cornetu , judetul Ilfov , strada Fagului

Atasamente