Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședinta Consiliului Local din data de 23.04.2021

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local și de viceprimar al comunei Cornetu, al domnului Burcă Mihai-Florin.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Cornetu pe anul 2020 și aprobarea casării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului teren intravilan, situat în satul Cornetu, Tarla 32, Parcelele 2137/1, 2138/1, județul Ilfov, în suprafață de 45 mp, cu destinația  “Canal colector închis scurgere ape pluviale” și modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cornetu”.
  4. Proiect de hotărâre privind abrogarea art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 29.03.2021, privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor (ADIGIDI).
  5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC ADP CORNETU SERV SRL.
  8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu și  a instituțiilor și serviciilor publice de interes local.
  9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
  10. Diverse