Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 28.02.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 29/09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de Administrare a spatiilor verzi (intretinere zone verzi, parcuri, baze sportive si a locurilor de joaca) catre S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. , prin act aditional
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
5. PROIECT DE HOTARARE privind indexarea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente pentru anul 2018 6. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 28.02.2018:
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului prestatiilor de salubrizare stradala pe anul 2018
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul IV al anului 2017
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna Cornetu, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 28/09.07.2015
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 in com. Cornetu, jud. Ilfov

Atasamente