Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 28.03.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Gheorghe loan
2. PROIECT DE HOTARARE privind reinfiintarea liniei preorasenesti de transport in comun 407,Cornetu-Bucureti-Cornetu
3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38/28.07.2017 pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Extindere gradinita cu program prelungit in comuna Cornetu,judet Ilfov ” in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020
4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.39/28.07.2017 pentru aprobarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Cornetu,judet Ilfov ” in vederea finantarii in cadrul P.N.D.L. 2017-2020
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural Cornetu
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucureti si comuna Cornetu,jud.Ilfov,linia 407 Ghencea —Cornetu
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a Regulamentului de ordine interioara al Politiei Locale Cornetu
8. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica,constituita la nivelul Consiliului Local al com.Cornetu prin Hotararea Consiliului Local nr.10/25.02.2011
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta persoanelor singure si familiilor defavorizate cu ocazia sarbatorii religioase „Invierea Domnului”
10. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.27/30.05.2011 privind aprobarea cuamtumului redeventei pentru cabinetele medicate concesionate potrivit H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale,incepand cu data de 1 iunie 2011
11. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Cornetu ,jud.Ilfov
12. DIVERSE

Atasamente