Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 28.12.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
2. PROIECT DE HOTARARE privind anularea majorarilor de intarziere aferente unor taxe speciale
3. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice
4. PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea valabilitatii documentatiei Plan Urbanistic General comuna Cornetu, judetul Ilfov
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu a care 1000 lei cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2018 sau peste 50 de ani si cate 500 lei persoanelor vaduve care au implinit 50 de ani de casatorie si care nu s-au mai recasatorit
7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 privind repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
8. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Cornetu, jud. Ilfov
9. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 28.12.2018:
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi din 28.12.2018 a AGA A.D.T.P.B.I. si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti — lfov
10. PROIECT DE HOTARARE privind incheierea unui act aditional la contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare a comunei Cornetu aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 10/25.02.2008

Atasamente