Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședinta Consiliului Local din data de 29.01.2021

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar de stat, cu structurile aferente, de pe raza comunei Cornetu, pentru anul scolar 2021-2022.
  2. Proiect de hotarare  privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social.
  3. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cornetu si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Cornetu.
  4. Proiect de hotarare privind indexarea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenurilor aferente pentru anul 2021.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru “Introducerea in intravilan si reglementarea zonei in vederea construirii depozit, birouri si utilitati”, a terenului amplasat in comuna Cornetu, Tarlaua 4, parcela 14/1, nr.cadastral 54595, 54597, cu suprafata de 7511 mp.
  6. Proiect de hotarare privind insusirea raportului referitor la activitatea desfasurata de catre asistentii personali in semestrul II al anului 2020.
  7. Proiect de hotarare privind prelungirea aplicarii pentru intervalul 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 a procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale a comunei Cornetu, judetul Ilfov, aprobata prin HCL nr.64/14.8.2020, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.226/2020, privind unele masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.
  8. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința din data de 29.01.2021:

9. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Cornetu, judetul llfov,  la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene  Teleorman  a Asociatiei Comunelor din Romania si insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea  activitatii de audit intern.

10. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Cornetu, judetul Ilfov.