Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 29.06.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire locala in comuna Cornetu
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza proiect tehnic la obiectivul de investitii „Sistem de canalizare pluviala din comuna Cornetu, strada Trandafirilor, judetul Ilfov.”
3. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al com.Cornetu, jud.Ilfov
4. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 29.06.2018:
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2018

Atasamente