Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 30.05.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru trimestrul I al anului 2018
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al com. Cornetu, jud.Ilfov, pe anul 2017
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Cornetu cu unele unitati administrativ teritoriale din judetul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov
6. Diverse

Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta ordinara din data de 26.04.2018:
7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 11/25.02.2008 privind aprobarea modelelor de contracte de salubritate ce se vor incheia cu utilizatorii de catre S.C.RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Buda
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Sistem de canalizare pluviala din comuna Cornetu, strada Trandafirilor, judetul Ilfov ”
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pe anul 2018

Atasamente