Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședința Consiliului Local din data de 30.07.2020

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor sociale la nivelul comunei Cornetu, judetul Ilfov pentru perioada 2020 – 2023
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului referitor la analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
3. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Canalizare pluviala strada Teiului-DE 15/31 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 35 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/4 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/2 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 15/33 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza P.T. pentru obiectivul de investitii “Modernizare DE 28/23 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
10. PREZENTAREA RAPORTULUI privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali in semestrul I al anului 2020
11. Diverse
Ordinea de zi suplimentara propusa pentru sedinta din data de 30.07.2020:
12. PROIECT DE HOTARARE privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL nr.51/30.06.2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Cornetu, judetul Ilfov pentru anul 2020
13. PROIECT DE HOTARARE privind punerea la dispozitia proiectului “Sistem informational pentru managementul integrat al apelor—etapa II”, dezvoltat de catre Administratia Nationala “Apele Romane” a amplasamentului pentru instalarea unui sistem de avertizare – alarmare a populatiei din aval de baraje, respectiv sirena electronica S AV 075

Atasamente