Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din data de 31.07.2018

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com.Cornetu pe anul 2018
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA – ADIA ILFOV , in numele si pe seama UAT membre, in calitate de Delegatar si S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in calitate de Delegat (Operator)
3. Diverse

Atasamente