Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț consultare publică proiect buget local al comunei Cornetu pentru anul 2023

Comuna Cornetu, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica isi face publica intentia de aprobare a Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru anul 2023.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare (anexa 1 și anexa 2) pe site-ul Primariei comunei Cornetu si la sediul primariei. Conform prevederilor art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului, pana la data de 19.01.2023,
– la registratura institutiei,
– prin fax la numarul 021/468.90.20 sau
– prin e-mail la adresa: primaria@primariacornetu.ro

Anunț consultare publică proiect buget 2023
Proiect de buget venituri si cheltuieli anul 2023 – anexa 1
Propunere Lista investiții buget local al comunei Cornetu anul 2023 – anexa 2

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial