Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Prevenirea, combaterea și distrugerea ambroziei

Ambrozia este cea mai răspândită buruiană care aparține genului Ambrosia. Se găsește adesea pe marginea drumurilor, pe câmpuri, în parcuri, în culturi de cereale și de floarea soarelui, în spațiile urbane periferice, nu și în zonele înalte. Este o plantă anuală, perenă, care crește spontan și care are nevoie de multă lumină solară.

Polenizarea acestei plante începe în august și durează până la mijlocul toamnei (lunile august și septembrie sunt cele în care se înregistrează cele mai mari concentrații de polen de ambrozie în aer). O singură plantă de ambrozie poate elibera în atmosferă până la peste 30.000 de semințe. Grăunciorii de polen ai ambroziei pot provoca alergii sezoniere la persoanele alergice. Polenul ambroziei se poate răspândi pe suprafețe întinse și poate să reziste iernii, cu condiția ca temperaturile să nu scadă foarte mult. În mod normal, sistemul imunitar apără organismul împotriva virusurilor și bacteriilor, pentru a îndepărta agenții infecțioși. Însă, în cazul persoanelor alergice, sistemul imunitar interpretează în mod eronat polenul ca pe o substanță periculoasă. Reacția organismului duce la manifestări iritante cum ar fi strănutul, secreția nazală apoasă, congestia nazală și mâncărimea la ochi sau iritația în gât. Alergia este puțin probabil să dispară odată ce s-a dezvoltat. Simptomele alergiei pot să difere de la o persoană la alta. Alergia la ambrozie se manifestă în mod similar cu alergia la alte tipuri de polenuri. Ambrozia poate să agraveze simptomele astmului. De asemenea, reacția alergică poate să ducă la șoc anafilactic (cea mai gravă reacție alergică care poate cauza deces prin scăderea tensiunii arteriale, obstrucția căilor aeriene). Simptomele dispar odată cu dispariția polenului (de regulă la finalul toamnei).

Pentru diminuarea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și implicit pentru menținerea unui mediu sănătos pentru populație, a fost emisă Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 272/2023. Conform acesteia: „În scopul distrugerii buruienii ambrozia și prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Sancționarea pentru nerespectarea prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia se realizează prin aplicarea unor amenzi de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Mai multe informații se pot regăsi la pagina http://www.mmediu.ro/articol/informații-despreambrozie/2854 publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți), prin tratament terestru

În data de 3 aprilie, începând cu ora 𝟮1:𝟬𝟬, va avea loc în Cornetu o primă acțiune pentru combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți), prin tratament terestru, în interiorul localității. Acțiunea are loc în baza protocolului de cooperare încheiat între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitatea administrativ-teritorială Cornetu.

Responsabil din partea comunei noastre, care poate fi contactat în caz de necesitate este domnul ZAMFIR MIHAI 📞 0732 222 495

Se va folosi insecticidul STING, în doză de 30 ml/ha. Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice.

Mașina implicată în campania de dezinsecție este dotată cu GPS și va putea fi urmărită în timp real pe o hartă interactivă, conform link-ului postat pe pagina Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov

Măsuri de apărare împotriva incendiilor premergătoare şi pe perioada desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros

Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor premergătoare şi pe perioada desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros

 • Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult se permite în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente;
 • Se menţin uşile de acces/evacuare în poziţie deschisă. în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. în condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber;
 • Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu:
 • Se asigură supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/ fără acumulare de căldură, din lăcaşul de cult, pe tot timpul funcţionării şi se întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase;
 • Mijloacele de încălzire se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile;
 • Se asigură întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum, de către personal autorizat;
 • Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip şi se supraveghează pe toată durata menţinerii aprinse a acestora.
 • Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm de pardoseală.
 • Se instruiesc persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, precum şi persoanele cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului.

NOTĂ: În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
– evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii acestora;
– anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
– stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie din dotare.

Scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Informare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în SECTORUL APICOL, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

 • CERERE DE SOLICITARE și DECLARAȚII referitoare la ajutorul de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Informare asupra schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la CULTURA DE USTUROI în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei


Informare asupra schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la CULTURA DE TOMATE în spații protejate în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale

În scopul prevenirii producerii unor incendii de vegetație uscată ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor (arderea resturilor vegetale din curți, grădini, de pe terenurile din vecinătatea imobilelor de locuit și de pe terenurile agricole) vă rugăm să respectați măsurile obligatorii de apărare împotriva incendiilor și să manifestați responsabilitate în ceea ce privește prevenirea unor astfel de evenimente.

Potrivit legislației în vigoare (OMAI nr.605/2008, art.6), arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Condiții meteorologice fără vânt;
 • Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m (în cadrul gospodăriei cetățenești această condiție nu este obligatorie);
 • Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • Supravegherea permanentă a arderii;
 • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

❗️Arderea resturilor vegetale gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se execută numai în baza PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (OMAI nr.605/2008, art.8 și OMAI nr.163/2007). Se exceptează de la această prevedere doar executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.
Pentru obţinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL trebuie să adresați o cerere primăriei Cornetu (o puteți descărca aici).

Permisul se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (Primăria Cornetu). Permisul de lucru cu foc este 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐳𝐢, iar la terminarea lucrului se predă de către executant, emitentului.

❗️Nerespectarea prevederilor legale cu privire la obținerea permisului de lucru cu focul și neluarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți reprezintă CONTRAVENȚIE conform art. 1, alin. 3 din HG nr. 537/2007 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500.

Vă reamintim că este interzisă aruncarea la întâmplare a ţigărilor, chibriturilor sau a altor obiecte aprinse, precum şi faptul că focurile în aer liber cum sunt cele pentru arderea miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic, pot degenera în incendii de proporţii cu efecte grave asupra securităţii vieţii şi a bunurilor.
Un comportament corect asigură siguranţa dumneavoastră şi a bunurilor materiale!

În caz de urgență sunați la 112.

Focar gripă aviară în București și județul Ilfov – măsuri prevenție pentru limitarea răspândirii

Conform adresei primite din partea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov, am fost informați despre confirmarea unui caz de Influență aviară (gripă aviară) înalt patogenă H5N1 la un pescăruș mort prelevat din Parcul Carol situat în sectorul 4.
A fost instituită zona de restricție sanitară veterinară cu raza de 10 km, ce include și localitățile Popești-Leordeni, Jilava, Măgurele, Vârteju, Alunișu, Bragadiru, Roșu, Dudu, Dobroești, Fundeni, Voluntari, Pantelimon, Cățelu din județul Ilfov.

Conform Regulamentului UE 687/2020, art.63, 64 și art.65 s-au stabilit următoarele:

 • Circulația păsărilor domestice sau a altor păsări captive din exploatațiile non profesionale în care sunt ținute este interzisă;
 • Se interzice organizarea de târguri, piețe, expoziții și orice activități de colectare și dispersare a păsărilor domestice sau a altor păsări captive;
 • Este interzisă vânarea păsărilor sălbatice sau capturarea lor din sălbăticie, cu excepția cazului în carte când a fost autorizată de autoritatea veterinară pentru scopuri specifice;
 • Este interzisă eliberarea păsărilor de vânat din captivitate în sălbăticie;
 • Hrănirea păsărilor sălbatice este restricționată, această activitate intrând în sarcina gestionarilor fondurilor cinegetice din zona infectată, cu respectarea stricta a condițiilor de biosecuritate.

Informare cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor

Direcția de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a elaborat un „Material informativ cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor”.

Acest material poate fi consultat și descărcat pe site-ul nostru: Material informativ cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor

Link-uri utile:
http://dialogsocial.gov.ro
https://www.codulmuncii.ro/homepage.html
https://www.inspectiamuncii.ro/
https://cncd.ro/

Informare privind regulile de prevenire a incendiilor la utilizarea focului deschis

În vederea diminuării numărului de incendii cauzate de utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale din curți, grădini, de pe terenurile din vecinătatea imobilelor de locuit și de pe terenurile agricole vă rugăm să respectați regulile de urmat și să manifestați responsabilitate în ceea ce privește prevenirea unor astfel de evenimente.

🔴 Potrivit legislației în vigoare (OMAI nr.605/2008, art.6), arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 1. Condiții meteorologice fără vânt;
 2. Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
 3. Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 4. Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m (în cadrul gospodăriei cetățenești această condiție nu este obligatorie);
 5. Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 6. Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 7. Supravegherea permanentă a arderii;
 8. Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 9. Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

❗️Arderea resturilor vegetale gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se execută numai în baza PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (OMAI nr.605/2008, art.8 și OMAI nr.163/2007). Se exceptează de la această prevedere doar executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.
Pentru obţinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL trebuie să adresați o cerere primăriei Cornetu (o puteți descărca aici).

Permisul se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (Primăria Cornetu). Permisul de lucru cu foc este 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐳𝐢, iar la terminarea lucrului se predă de către executant, emitentului.

❗️Nerespectarea prevederilor legale cu privire la obținerea permisului de lucru cu focul și neluarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți reprezintă CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HG nr. 537/2007.

Incendiile cauzate de arderea resturilor vegetale din curți, grădini și de pe terenurile agricole poate avea consecințe grave asupra comunității prin pierderi de vieți omenești, importante pagube materiale și afectarea mediului înconjurător.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial