Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Comunicate

Acțiunea avio de larvicidare pentru combaterea țânțarilor adulți

Urmează o nouă intervenție pentru combaterea țânțarilor adulți. Aceasta implică o acțiune avio de larvicidare și se va desfășura pe marginea cursurilor de apă, gropi de gunoi și alte focare în care se impune această intervenție.

👉Acțiunea avio desfășurată prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va avea loc în perioada 22-28 aprilie 2024, dimineața, după ora 6:30, în funcție de condițiile meteo.

👉Substanța folosită este VECTOBAC WG, insecticid biologic din categoria biocide tip 18, pe bază de Bacillus Thuringiensis, în doză de 0,6 kg/ha.  și nu are efect asupra florei și faunei terestre și acvatice. Produsul folosit în acțiunea de larvicidare (avio) NU este toxic pentru albine !

Prevenirea, combaterea și distrugerea ambroziei

Ambrozia este cea mai răspândită buruiană care aparține genului Ambrosia. Se găsește adesea pe marginea drumurilor, pe câmpuri, în parcuri, în culturi de cereale și de floarea soarelui, în spațiile urbane periferice, nu și în zonele înalte. Este o plantă anuală, perenă, care crește spontan și care are nevoie de multă lumină solară.

Polenizarea acestei plante începe în august și durează până la mijlocul toamnei (lunile august și septembrie sunt cele în care se înregistrează cele mai mari concentrații de polen de ambrozie în aer). O singură plantă de ambrozie poate elibera în atmosferă până la peste 30.000 de semințe. Grăunciorii de polen ai ambroziei pot provoca alergii sezoniere la persoanele alergice. Polenul ambroziei se poate răspândi pe suprafețe întinse și poate să reziste iernii, cu condiția ca temperaturile să nu scadă foarte mult. În mod normal, sistemul imunitar apără organismul împotriva virusurilor și bacteriilor, pentru a îndepărta agenții infecțioși. Însă, în cazul persoanelor alergice, sistemul imunitar interpretează în mod eronat polenul ca pe o substanță periculoasă. Reacția organismului duce la manifestări iritante cum ar fi strănutul, secreția nazală apoasă, congestia nazală și mâncărimea la ochi sau iritația în gât. Alergia este puțin probabil să dispară odată ce s-a dezvoltat. Simptomele alergiei pot să difere de la o persoană la alta. Alergia la ambrozie se manifestă în mod similar cu alergia la alte tipuri de polenuri. Ambrozia poate să agraveze simptomele astmului. De asemenea, reacția alergică poate să ducă la șoc anafilactic (cea mai gravă reacție alergică care poate cauza deces prin scăderea tensiunii arteriale, obstrucția căilor aeriene). Simptomele dispar odată cu dispariția polenului (de regulă la finalul toamnei).

Pentru diminuarea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și implicit pentru menținerea unui mediu sănătos pentru populație, a fost emisă Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 272/2023. Conform acesteia: „În scopul distrugerii buruienii ambrozia și prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Sancționarea pentru nerespectarea prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia se realizează prin aplicarea unor amenzi de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Mai multe informații se pot regăsi la pagina http://www.mmediu.ro/articol/informații-despreambrozie/2854 publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Informare privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în SECTORUL APICOL, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

  • CERERE DE SOLICITARE și DECLARAȚII referitoare la ajutorul de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Informare asupra schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la CULTURA DE USTUROI în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei


Informare asupra schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la CULTURA DE TOMATE în spații protejate în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale

În scopul prevenirii producerii unor incendii de vegetație uscată ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor (arderea resturilor vegetale din curți, grădini, de pe terenurile din vecinătatea imobilelor de locuit și de pe terenurile agricole) vă rugăm să respectați măsurile obligatorii de apărare împotriva incendiilor și să manifestați responsabilitate în ceea ce privește prevenirea unor astfel de evenimente.

Potrivit legislației în vigoare (OMAI nr.605/2008, art.6), arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

  • Condiții meteorologice fără vânt;
  • Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
  • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m (în cadrul gospodăriei cetățenești această condiție nu este obligatorie);
  • Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
  • Asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  • Supravegherea permanentă a arderii;
  • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  • Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

❗️Arderea resturilor vegetale gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se execută numai în baza PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (OMAI nr.605/2008, art.8 și OMAI nr.163/2007). Se exceptează de la această prevedere doar executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.
Pentru obţinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL trebuie să adresați o cerere primăriei Cornetu (o puteți descărca aici).

Permisul se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (Primăria Cornetu). Permisul de lucru cu foc este 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐳𝐢, iar la terminarea lucrului se predă de către executant, emitentului.

❗️Nerespectarea prevederilor legale cu privire la obținerea permisului de lucru cu focul și neluarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți reprezintă CONTRAVENȚIE conform art. 1, alin. 3 din HG nr. 537/2007 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500.

Vă reamintim că este interzisă aruncarea la întâmplare a ţigărilor, chibriturilor sau a altor obiecte aprinse, precum şi faptul că focurile în aer liber cum sunt cele pentru arderea miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic, pot degenera în incendii de proporţii cu efecte grave asupra securităţii vieţii şi a bunurilor.
Un comportament corect asigură siguranţa dumneavoastră şi a bunurilor materiale!

În caz de urgență sunați la 112.

Informare cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor

Direcția de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a elaborat un „Material informativ cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor”.

Acest material poate fi consultat și descărcat pe site-ul nostru: Material informativ cu privire la drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor şi angajatorilor

Link-uri utile:
http://dialogsocial.gov.ro
https://www.codulmuncii.ro/homepage.html
https://www.inspectiamuncii.ro/
https://cncd.ro/

Anunț consultare publică proiect buget local al comunei Cornetu pentru anul 2024

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 11.01.2024 se aduce la cunoştinţă publică documentul „Proiectul de buget local al comunei Cornetu pe anul 2024”, prin afişare la sediul Consiliului Local Cornetu-avizier si prin postare pe site-ul institutiei www.primariacornetu.ro

Conform prevederilor art. 39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cei interesati pot trimite in scris, la registratura PRIMARIEI COMUNEI CORNETU, prin email la adresa primaria@primariacornetu.ro, propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, mentionand datele de contact ale expeditorului, pana la data de 26.01.2024.

Anunț consultare publică proiect buget 2024
Proiect de buget venituri si cheltuieli anul 2024
Propunere Lista investiții buget local al comunei Cornetu anul 2024

 

ANUNȚ dezbatere publică – proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale pentru anul 2024

Comuna Cornetu, județul Ilfov, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, face publică intenția de aprobare de către Consiliul local al comunei a proiectului de Hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale pentru anul 2024.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul Primăriei comunei Cornetu, județul Ilfov, la secțiunea Monitorul Oficial local sau la sediul instituției.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, până la data de 12.12.2023, la registratura instituției, prin fax la numărul 021/468.90.20 sau prin e-mail la adresa primaria@primariacornetu.ro.

Citește anunț

Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local

PROCEDURA privind participarea persoanelor fizice de pe raza comunei Cornetu, județul Ilfov la Programul de casare a autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

CERERE privind înscrierea în Program
CONTRACT DE FINANŢARE

Comuna Cornetu a obținut o finanțare nerambursabilă de la Administraţia Fondului de Mediu pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local, în valoare de 240 000 lei, echivalentul a 100 de autoturisme uzate. Stimulentul acordat beneficiarului pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat care îndeplinește condițiile de casare este de 3000 de lei, din care 600 de lei sunt din fonduri proprii ale Primăriei Cornetu și 2400 de lei din finanțarea alocată de AFM.

Proprietarii de mașini uzate din Cornetu se pot înscrie prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de AFM, pe pagina www.afm.ro, până pe 31 august, ora 16.30 sau până la epuizarea bugetului alocat comunei noastre.

Condiții de înscriere a mașinilor în program. Este considerat eligibil autovehiculul care:
• este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Cornetu;
• la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
• are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;
• conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Condiții pentru proprietarii persoane fizice
• Să aveți domiciliul sau reședința pe raza Primăriei Cornetu;
• Să nu aveți restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat;
• Să nu aveți condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului;
• Să nu folosiți aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe.
• Beneficiarul stimulentului de casare se angajează conform ghidului de finanațare că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Cei interesați au la dispoziție instrucțiuni pe site-ul AFM la următorul link: www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

Informații despre crearea contului și modalitatea de înscriere/depunerea cererii:
1. Intră pe site-ul AFM, secțiunea https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php. Aici, dai click pe caseta verde „Creare conturi depunere dosare”. Intră pe Conectare și creează contul.
2. Conturile de utilizator ale persoanelor fizice trebuie create anterior înscrierii în aplicație. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de exemplu, programul „Casa Verde Fotovoltaice 2023”). Astfel, dacă adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului a fost folosită pentru depunerea unui dosar în calitate de persoană juridică, aceasta nu poate fi folosită.
3. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.
4. Persoana fizică trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidențele fiscale autovehiculul uzat, respectiv raza comunei Cornetu. Se va înscrie în aplicație doar în cazul în care primăria în raza căreia domiciliază se regăsește în lista AFM. Primăria Cornetu se află pe această listă, prin urmare locuitorii comunei noastre pot depune solicitări.
5. După crearea contului, cei interesați intră din nou pe site-ul https://www.afm.ro/programe_finantate.php, caută caseta verde „Casarea autovehiculelor uzate” și dau click pe „Depune dosare”, se conectează, apoi intră pe „Depune cerere”.
6. Selectează programul de finanțare pentru care doresc depunerea cererii, selectează apoi UAT-ul (Primăria Cornetu, în acest caz).
7. Își completează datele de identificare și seria de sașiu a mașinii uzate. Dacă au mai multe mașini de casat, trebuie să le adauge pe toate în aceeași cerere, apăsând butonul „+”.
8. După înscriere, AFM va transmite lista persoanelor fizice înscrise către primăriile participante în program. Abia din acel moment, solicitanții se vor adresa cu documentele Primăriei Cornetu.
9. După semnarea contractului de finanțare cu primăria, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2400 lei alocați din Fondul de mediu și 600 lei susținuți din bugetul local)

Procedură privind participarea persoanelor fizice de pe raza comunei Cornetu, județul Ilfov la Programul de casare a autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora

CERERE privind înscrierea în Program
CONTRACT DE FINANŢARE

ANUNȚ privind prestarea serviciilor de salubrizare în comuna Cornetu, începând cu data de 1 august 2023

Pentru a continua prestarea serviciilor de salubrizare în comuna noastra REBU a solicitat începând cu 1 August 2023 următoarele tarife :
– populație: 25 lei cu TVA /persoană/lună deșeuri menajere și reciclabile;
– persoane juridice: 165 lei/mc cu TVA deșeuri menajere și 104 lei/mc cu TVA deșeuri reciclabile.

Având în vedere această situație, am fost nevoiți a lua decizia de încetare a colaborării și atribuirea unui nou contract de salubrizare către un alt operator, S.C. 3R GREEN S.R.L. la următoarele tarife:
🔘populație: 17,5 lei cu TVA/persoană/lună deșeuri menajere și reciclabile;
🔘persoane juridice: 154,7 lei/mc cu TVA deșeuri menajere, iar pentru reciclabile 53,55 lei/mc cu TVA numai dacă acestea doresc să încheie contract pentru colectarea reciclabilelor.

👉Pubelele pentru colectarea deșeurilor menajere rămân în posesia dumneavoastră, iar sacii pentru colectarea reciclabilelor vor fi distribuiți de către noul operator.

👉În perioada următoare urmează ca noul operator să încheie contracte cu toți utilizatorii (persoane fizice, asociații de locatari/ proprietari, persoane juridice). Contractul încheiat cu REBU pentru servicii de salubrizare nu mai este in vigoare, deoarece a încetat la 1 august 2023. În vederea colectării deșeurilor este necesară încheierea până la data de 31 august a unui nou contract de prestări servicii de salubritate cu societatea 3R Green SRL, pe o perioadă de 1 an. Acest contract poate fi încheiat atât on line (prin mesaj la email: office@3rgreen.ro, sau direct la agentul zonal, doamna Hilda tel: 0732 458 321. Pentru încheierea contractului on-line se transmit pe adresa menționată: cartea de identitate scanată a titularului contractului, numărul de persoane și adresa completa a punctului de colectare. Încheierea unui contract este obligatorie. Până la încheierea noului contract, deșeurile vor fi ridicate în continuare, conform programului.

👉 Colectarea celor două fracții (deșeuri menajere și reciclabile) se va face SEPARAT, chiar dacă se ridică în aceeași zi, după următorul PROGRAM PE STRĂZI

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial