Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

consultare publica

Anunț consultare publică proiect buget local al comunei Cornetu pentru anul 2024

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 11.01.2024 se aduce la cunoştinţă publică documentul „Proiectul de buget local al comunei Cornetu pe anul 2024”, prin afişare la sediul Consiliului Local Cornetu-avizier si prin postare pe site-ul institutiei www.primariacornetu.ro

Conform prevederilor art. 39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cei interesati pot trimite in scris, la registratura PRIMARIEI COMUNEI CORNETU, prin email la adresa primaria@primariacornetu.ro, propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiect, mentionand datele de contact ale expeditorului, pana la data de 26.01.2024.

Anunț consultare publică proiect buget 2024
Proiect de buget venituri si cheltuieli anul 2024
Propunere Lista investiții buget local al comunei Cornetu anul 2024

 

Anunț consultare publică proiect buget local al comunei Cornetu pentru anul 2023

Comuna Cornetu, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica isi face publica intentia de aprobare a Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru anul 2023.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare (anexa 1 și anexa 2) pe site-ul Primariei comunei Cornetu si la sediul primariei. Conform prevederilor art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului, pana la data de 19.01.2023,
– la registratura institutiei,
– prin fax la numarul 021/468.90.20 sau
– prin e-mail la adresa: primaria@primariacornetu.ro

Anunț consultare publică proiect buget 2023
Proiect de buget venituri si cheltuieli anul 2023 – anexa 1
Propunere Lista investiții buget local al comunei Cornetu anul 2023 – anexa 2

Alegerea delegatului sătesc al satului Buda

În data de 2.11.2022 a avut loc Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la ședințele Consiliului Local al comunei Cornetu. Domnul Oanță Florin a fost ales drept delegat sătesc al satului Buda, cu unanimitatea voturilor celor prezenți la această adunare.
Delegatul sătesc a fost ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Convocator Adunarea Sătească 2 noiembrie 2022

❗Se convoacă locuitorii satului Buda la Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la sedintele Consiliului Local al comunei Cornetu. Adunarea Sătească va avea loc în data de 2.11.2022, ora 17.00, în sala de spectacol a Centrului Cultural Cornetu.

👉Sunt invitați să participe toți locuitorii cu drept de vot care au domiciliul în satul Buda, comuna Cornetu.
👉 Participantii vor avea asupra lor buletinul de identitate sau cartea de identitate valabile.
👉 Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, cu majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare și va fi consemnată într-un proces-verbal ce va fi prezentat la prima ședință de consiliu local.

Convocarea este în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

Anunț dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Primaria comunei Cornetu supune dezbaterii publice proiectul de hotarare referitor la „Aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Centru scolar multifunctional in comuna Cornetu, judetul Ilfov”.

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris până la data de 1.08.2022
– pe adresa Primariei comunei Cornetu, cu sediul in comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos.Alexandriei nr.140, judetul Ilfov,
– pe fax la nr. 021/468.92.20 sau
– la adresa de e-mail: primaria@primariacornetu.ro .

Proiect de hotărâre
Anunț

Convocator Adunarea Sătească 28 aprilie 2022

❗Se convoacă locuitorii satului Buda la Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la sedintele Consiliului Local al comunei Cornetu. Adunarea Sătească va avea loc în data de 28.04.2022, ora 15.00, în sala de spectacol a Centrului Cultural Cornetu.

👉Sunt invitați să participe toți locuitorii cu drept de vot care au domiciliul în satul Buda, comuna Cornetu.
👉 Participantii vor avea asupra lor buletinul de identitate sau cartea de identitate valabile.
👉 Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, cu majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare și va fi consemnată într-un proces-verbal ce va fi prezentat la prima ședință de consiliu local.

Convocarea este în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

Dispoziția Primarului comunei Cornetu nr.61 din 11.04.2022
Proces-verbal 28.04.2022

Anunț

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, primarul comunei Cornetu aduce la cunoștință publică  proiectul privind  aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Invităm persoanele fizice și juridice interesate să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus-menționat, al cărui conținut se află afișat pe site-ul Primariei comunei Cornetu și la sediul acesteia.
Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite și la adresa de e-mail primaria@primariacornetu.ro până la data de 8.03.2021.

Proiect de Buget pe anul 2021

Lista de investiții 2021

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial