Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

expropriere

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 – – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.181 din 1.11.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.18196 din 24.11.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii „Colector evacuare exces ape pluviale”

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judetul Ilfov”

In baza prevederilor Legii nr. nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național județean și local  si a H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aducem la cunostinta publica ca in data de 31.10.2022 isi va incepe activitatea, la sediul Primariei comunei Cornetu, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, constituita prin Dispoziția nr. 153 din 6.09.2022 a Primarului comunei Cornetu, în următoarea componență:
1. Stoica Adrian Eduard, primarul comunei Cornetu – presedinte;
2. Caciula Dragos-Mihai, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
3. Mogos Mihaela Elena, consilier, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
4. Badulescu Carmen, reprezentant al expropriatorului;
5. Aldea Viorel, reprezentant al expropriatorului.

Membrii supleanti:
1. Casnoiu Eugen, Instituția Prefectului Județului Ilfov;
2. Balan Stela, consilier Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
3. Peicea Alexandru, reprezentant al expropriatorului.

Secretarul comisiei:
1. Vasilescu Daniela – secretarul general al comunei Cornetu

Incepand cu data de 26.05.2022, tabelul cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii este afisat la sediul Consiliului Local al Comunei Cornetu, precum si pe site-ul Primariei comunei Cornetu www.primariacornetu.ro, conform anunțului de afișare nr.10619/26.05.2022

citește ANUNȚUL

Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.149 din 1.09.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.16481 din 11.10.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – pagina 1
Anunț colectiv nr.16481 din 11.10.2022 – pagina 2

 

Anunț colectiv nr.15969 din 30.09.2022 – notificări intenție de expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.8 alin 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  obligația persoanelor expropriate de a se prezenta la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor doveditoare care atestă dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra imobilelor, obligație prevăzută de dispozițiile art.8 alin.2 din Legea nr.255/2010;
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor,
vă comunicăm că au fost emise notificări pentru persoanele expropriate care se regăsesc în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv 15969 din 30.09.2022

Anunț colectiv nr.15971 din 30.09.2022 – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.149 din 1.09.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.15971 din 30.09.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.15971 din 30.09.2022

Dispoziție expropriere imobile proprietate privata – „Colector evacuare exces ape pluviale”

Dispoziția Primarului comunei Cornetu nr. 149/1.09.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica de interes local „Colector evacuare exces ape pluviale în zona străzilor Răsăritului, Școlii și Aeroportului, comuna Cornetu, județul Ilfov”.

Dispoziția constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunurilor imobile cuprinse în anexă, parte integrantă din dispoziție, atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind vreun drept legat de bunurile imobile expropriate, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiilor legate de proprietatea acestor bunuri.

Anexa cuprinzând IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Colector evacuare exces ape pluviale în zona străzilor Răsăritului, Școlii și Aeroportului”

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornetu nr. 43/26.05.2022
Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornetu nr.66/30.08.2022 privind rectificarea anexei nr.2

Anunț colectiv privind notificările intenției de expropriere – actualizare 24.08.2022

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.8 alin 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  obligația persoanelor expropriate de a se prezenta la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor doveditoare care atestă dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra imobilelor, obligație prevăzută de dispozițiile art.8 alin.2 din Legea nr.255/2010;
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor,
vă comunicăm că au fost emise notificări pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv 13694 din 5.08.2022
Anunț colectiv 14305 din 24.08.2022

Anunț dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Primaria comunei Cornetu supune dezbaterii publice proiectul de hotarare referitor la „Aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Centru scolar multifunctional in comuna Cornetu, judetul Ilfov”.

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris până la data de 1.08.2022
– pe adresa Primariei comunei Cornetu, cu sediul in comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos.Alexandriei nr.140, judetul Ilfov,
– pe fax la nr. 021/468.92.20 sau
– la adresa de e-mail: primaria@primariacornetu.ro .

Proiect de hotărâre
Anunț

Coridorul de expropriere al lucrării „Colector evacuare exces ape pluviale”

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornetu nr. 43/26.05.2022 privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Colector evacuare exces ape pluviale în zona str.Răsăritului, Școlii și Aeroportului, comuna Cornetu, județul Ilfov”

LISTA cuprinzând IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Colector evacuare exces ape pluviale în zona străzilor Răsăritului, Școlii și Aeroportului”

Exproprierea imobilelor proprietate privată pentru „Autostrada de centură București, sector Centura Sud”

În temeiul art. 2 alin (3) lit a) și art.9 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local și a art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor medodologice de aplicare a acestei legi, precum și a Hotărârii Guvernului nr.675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București, sector Centrura Sud km 52+770 – km 100+900”, pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla, Cornetu din județul Ilfov, respectiv Grădinari și Joița din județul Goiurgiu, CNAIR a emis DECIZIA DE EXPROPRIERE nr.1345 din data de 15.10.2020 pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național sus-menționate.

Decizia CNAIR și imobilele imobilele din Cornetu (pozițiile 1072 – 1076) care sunt cuprinse în anexa parte integrantă

Tabel imobile expropriate Cornetu 

Planul cu amplasamentul lucrării și al imobilelor expropriate:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial