Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii „Colector evacuare exces ape pluviale”

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judetul Ilfov”

In baza prevederilor Legii nr. nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național județean și local  si a H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aducem la cunostinta publica ca in data de 31.10.2022 isi va incepe activitatea, la sediul Primariei comunei Cornetu, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, constituita prin Dispoziția nr. 153 din 6.09.2022 a Primarului comunei Cornetu, în următoarea componență:
1. Stoica Adrian Eduard, primarul comunei Cornetu – presedinte;
2. Caciula Dragos-Mihai, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
3. Mogos Mihaela Elena, consilier, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
4. Badulescu Carmen, reprezentant al expropriatorului;
5. Aldea Viorel, reprezentant al expropriatorului.

Membrii supleanti:
1. Casnoiu Eugen, Instituția Prefectului Județului Ilfov;
2. Balan Stela, consilier Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
3. Peicea Alexandru, reprezentant al expropriatorului.

Secretarul comisiei:
1. Vasilescu Daniela – secretarul general al comunei Cornetu

Incepand cu data de 26.05.2022, tabelul cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii este afisat la sediul Consiliului Local al Comunei Cornetu, precum si pe site-ul Primariei comunei Cornetu www.primariacornetu.ro, conform anunțului de afișare nr.10619/26.05.2022

citește ANUNȚUL

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial