Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Primaria comunei Cornetu supune dezbaterii publice proiectul de hotarare referitor la „Aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Centru scolar multifunctional in comuna Cornetu, judetul Ilfov”.

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris până la data de 1.08.2022
– pe adresa Primariei comunei Cornetu, cu sediul in comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos.Alexandriei nr.140, judetul Ilfov,
– pe fax la nr. 021/468.92.20 sau
– la adresa de e-mail: primaria@primariacornetu.ro .

Proiect de hotărâre
Anunț

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial