Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunț solicitare autorizație de mediu TOP USED COOKING OIL SRL

TOP USED COOKING OIL SRL, titular al activității de colectare a deșeurilor nepericuloase, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, București, telefon 021 430 14 02 sau 0749 59 88 65, în zilele de luni-vineri.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Citește anunțul

Anunț consultare publică proiect buget local al comunei Cornetu pentru anul 2023

Comuna Cornetu, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica isi face publica intentia de aprobare a Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cornetu pentru anul 2023.

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta proiectul de hotarare (anexa 1 și anexa 2) pe site-ul Primariei comunei Cornetu si la sediul primariei. Conform prevederilor art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului, pana la data de 19.01.2023,
– la registratura institutiei,
– prin fax la numarul 021/468.90.20 sau
– prin e-mail la adresa: primaria@primariacornetu.ro

Anunț consultare publică proiect buget 2023
Proiect de buget venituri si cheltuieli anul 2023 – anexa 1
Propunere Lista investiții buget local al comunei Cornetu anul 2023 – anexa 2

Program colectare deșeuri în perioada sărbătorilor

Conform adresei primită de la REBU, în perioada Sărbătorilor programul de colectare se modifică astfel:

  • colectarea pentru ziua de 26 decembrie 2022 se va face în avans în ziua de 24 decembrie 2022, iar
  • colectarea pentru ziua de 2 ianuarie 2023 se va face în avans în ziua de 31 decembrie 2022.

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 – – dispoziție expropriere

Având în vedere:
– transmiterea către proprietari a dispoziției nr.181 din 1.11.2022 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, comunicare realizată potrivit dispozițiilor art.9 alin. 1 din Legea nr.255/2010, atât prin poștă, cât și prin afișare, precum și
–  imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a dispoziției,
vă comunicăm că a fost emisă dispoziție pentru persoanele expropriate care se regăsec în tabelul din Anunțul colectiv nr.18196 din 24.11.2022.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.18196 din 24.11.2022 

ANUNȚ – Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”

Ca urmare a lansării programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, vă aducem la cunoștință faptul ca UAT Cornetu împreună cu Apa-Canal Ilfov S.A în calitate de operator regional a început demersurile în vederea obținerii finanțării programului „prima conectare” ce vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, respectiv 2550 lei net pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Branșarea/racordarea imobilului se va realiza gratuit până la intrarea în clădire.

Persoanele eligibile vor depune ACORDUL UTILIZATOR ELIGIL până cel târziu pe data de 25 noiembrie la Primăria Cornetu, Sos Alexandriei, nr. 140 la compartimentul asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Cornetu.

Acordul va fi însoțit de documente justificative privind veniturile pe membru de familie.

Anunț colectiv nr.17742 din 11.11.2022 – notificări depunere raport evaluare clădiri

Având în vedere:
– transmiterea către contribuabili a notificării privind depunerea până la data de 31.03.2023 a raportului de evaluare pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, conform Legii nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor enumerate mai jos,
Vă comunicăm faptul că au fost emise notificări pentru contribuabili care se regăsesc în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.17742 din 11.11.2022

Alegerea delegatului sătesc al satului Buda

În data de 2.11.2022 a avut loc Adunarea Sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Buda la ședințele Consiliului Local al comunei Cornetu. Domnul Oanță Florin a fost ales drept delegat sătesc al satului Buda, cu unanimitatea voturilor celor prezenți la această adunare.
Delegatul sătesc a fost ales pe perioada mandatului consiliului local al comunei Cornetu, în conformitate cu prevederile art.142 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț colectiv nr.17230 din 31.10.2022 – notificări depunere raport evaluare clădiri

Având în vedere:
– transmiterea către contribuabili a notificării privind depunerea până la data de 31.03.2023 a raportului de evaluare pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, conform Legii nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
– imposibilitatea realizării comunicării prin poștă a notificărilor enumerate mai jos,
Vă comunicăm faptul că au fost emise notificări pentru contribuabili care se regăsesc în tabelul din anunț.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț ne puteți contacta la sediul nostru din Șoseaua Alexandriei nr.140 sau la numărul de telefon 021 4689220, interior 21

Anunț colectiv nr.17230 din 31.10.2022 

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii „Colector evacuare exces ape pluviale”

ANUNT privind procedura de expropriere a imobilelor, proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local “Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judetul Ilfov”

In baza prevederilor Legii nr. nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național județean și local  si a H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aducem la cunostinta publica ca in data de 31.10.2022 isi va incepe activitatea, la sediul Primariei comunei Cornetu, Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, constituita prin Dispoziția nr. 153 din 6.09.2022 a Primarului comunei Cornetu, în următoarea componență:
1. Stoica Adrian Eduard, primarul comunei Cornetu – presedinte;
2. Caciula Dragos-Mihai, consilier, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Ilfov;
3. Mogos Mihaela Elena, consilier, reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
4. Badulescu Carmen, reprezentant al expropriatorului;
5. Aldea Viorel, reprezentant al expropriatorului.

Membrii supleanti:
1. Casnoiu Eugen, Instituția Prefectului Județului Ilfov;
2. Balan Stela, consilier Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov;
3. Peicea Alexandru, reprezentant al expropriatorului.

Secretarul comisiei:
1. Vasilescu Daniela – secretarul general al comunei Cornetu

Incepand cu data de 26.05.2022, tabelul cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii este afisat la sediul Consiliului Local al Comunei Cornetu, precum si pe site-ul Primariei comunei Cornetu www.primariacornetu.ro, conform anunțului de afișare nr.10619/26.05.2022

citește ANUNȚUL

Programul de colectare pentru deșeurile reciclabile se modifică

Începând cu data de 26.10.2022, programul de colectare pentru deșeurile reciclabile se modifică astfel:
🟡 miercuri vor fi colectate deșeurile reciclabile de pe străzile Panselelor, Taberei, Trandafirilor, Răsăritului, Școlii, Zorilor, Argeș, Merilor, Pinului, Magnoliei, Măceșului, Islazului, iar
🟡 joi restul străzilor.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial