Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Author: cornetu

Ședinta Consiliului Local din data de 06.08.2021

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea lucrărilor executate și efectuarea demersurilor pentru continuarea și finalizarea lucrărilor obiectivului de investiție “Modernizare strada Taberei în comuna Cornetu, județul Ilfov”.

 2. Proiect de hotărâre privind preluarea lucrărilor executate și efectuarea demersurilor pentru continuarea și finalizarea lucrărilor obiectivului de investiție “Modernizare strada Măceșului în comuna Cornetu, județul Ilfov”.

 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Județean Ilfov  a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cornetu și în administrarea Consiliului Local Cornetu.

Ședinta Consiliului Local din data de 28.07.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali în semestrul I al anului 2021

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 5.  Diverse

Primaria comunei Cornetu, judetul Ilfov, anunta intentia de ocupare prin transfer la cerere a urmatoarelor functii publice vacante:

Primaria comunei Cornetu, judetul Ilfov,  anunta intentia de ocupare prin transfer la cerere a urmatoarelor functii publice  vacante:

 • Arhitect Sef;
 • Consilier, grad profesional superior, in cadrul compartimentului Analiza si elaborare documente primar si consiliu local;
 • Consilier, grad profesional principal, in cadrul compartimentului Urbanism si Amenajarea teritoriului.

Citește anunțul

Ședinta Consiliului Local din data de 30.06.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Centru școlar multifuncțional în comuna Cornetu, județul Ilfov”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Clădire-Punct de lucru ISU Dealul Spirii în comuna Cornetu, sat Buda, str.Școlii”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare acostamente, rigole, trotuare și spații verzi Șos.Alexandriei – sat Buda”.
 4. Diverse.

Continuă campania de combatere a țânțarilor

În perioada 03 iunie – 11 iunie 2021  se vor efectua tratamente pentru combaterea insectelor (tânțari adulți). Acțiunea se va face terestru, prin pulverizare cu instalațiile montate pe autoutilitare, seara, după ora 22:00, cu produsul K – OTHRINE EC 84, ce acționează prin contact și ingestie în doza de 70ml/ha.

Locul unde se efectuează dezinsecția: în interiorul localității – aliniamente D.J., gropi gunoi, spații verzi de utilitate publică.

Ședinta Consiliului Local din data de 18.06.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 9.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă “ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de delegatar și SC APĂ-CANAL Ilfov SA, în calitate de delegat (operator)

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Cornetu, județul Ilfov

 4. Prezentarea raportului privind situația gestionării bunurilor apartinând domeniului public și privat al comunei Cornetu, județul Ilfov, pe anul 2020

 5. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Cornetu pe anul 2020