Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Author: cornetu

Ședinta Consiliului Local din data de 26.11.2021

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședintei din data de 5.11.2021.
 2. Proiect de hotărâre  privind acordarea unei diplome de fidelitate  și a unui premiu în suma de 1500 lei cuplurilor care împlinesc 50 de ani de  căsătorie neîntreruptă în anul 2021 și a câte 750 lei pentru persoanele văduve care în anul 2021 împlinesc 50 ani de la căsătorie și care nu s-au mai recăsătorit.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul investitional “Extindere Sală multifuncțională str.Livezi în com.Cornetu”.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al autorității locale pentru a deveni membru în grupul de acțiune antibullying constituit la nivelul Școlii Gimnaziale nr.1 Cornetu.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
 7. Diverse.

Ședinta Consiliului Local din data de 05.11.2021

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.10.2021.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investiției “Reabilitare și modernizare strada Crinului, comuna Cornetu, județul Ilfov”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” a investiției “Canalizare pluvială str.Garoafei”.

Ședinta Consiliului Local din data de 28.10.2021

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședintei din data de 29.09.2021.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului și a numărului burselor aferente semestrului I al  anului școlar 2021-2022  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa Hotărârii Consiliului Local nr.52/28.07.2021, privind aprobarea preluarii în proprietatea comunei Cornetu și înscrierea în domeniul public a terenului în suprafata de 971 mp, identificat cu nr.cadastral 56863, înscris în CF 56863 – Cornetu, situat în zona străzii Crinului.

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA – Ilfov (Asociația).

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Cornetu – Consiliul Local Cornetu cu Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public “Clădire punct de lucru I.S.U. – Dealul Spirii” în comuna Cornetu, județul Ilfov.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru iarna 2021-2022.

 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința din data de 28.10.2021:

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornetu care să        facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.


 

Ședinta Consiliului Local din data de 29.09.2021

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședintei din data de 27.08.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate, faza PT, pentru obiectivul de investitii “Extindere gradinita cu program prelungit Comuna Cornetu”.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Cornetu – Consiliul Local Cornetu cu Judetul Ilfov – Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii in comun a obiectivului de interes public “Centru scolar multifunctional in comuna Cornetu, judetul Ilfov”.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Cornetu pentru a deveni membri in Consiliul de administratie si in Comisia  pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, ale Scolii Gimnaziale nr.1 Cornetu.
 5. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.7130/3.07.2015 incheiat cu Comărnescu Bogdan-Alexandru.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Consiliului Local al comunei Cornetu pentru cofinantarea lucrarilor de investitii aferente comunei Cornetu din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a spatiului cu destinatie de cabinet medical situat in imobilul “Dispensar uman” din comuna Cornetu, șos.Alexandriei nr.93, Județul Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții “Punct de lucru ISU Dealul Spirii” în  Comuna Cornetu, sat Buda, str. Școlii.
 9. Diverse

– 15 septembrie – a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în satul Buda și în satul Cornetu

 A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în satul Buda și în satul Cornetu:
– extinderea rețelei de distribuție apă cu peste 19 kilometri ;
– extinderea rețelei de canalizare cu aproape 26 de kilometri;
– realizare a 10 noi stații de pompare apă uzată;
Execuția lucrărilor va dura trei ani. Acest contract face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).