Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri achiziție publică

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII AVAND CA OBIECT ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICE FAZA S.F. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: “CENTRU SCOLAR MULTIFUNCTIONAL” , prin “Achizitie directa”

Atasamente

INVITATIE DE PARTICIPARE PRIVIND DEPUNEREA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI AVAND CA OBIECT SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII : “COLECTOR EVACUARE EXCES APE PLUVIALE IN ZONA STR. RASARITULUI SCOLII SI AEROPORTULUI, COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV”, prin “Achizitie directa”

Atasamente